Varan har lagts till i varukorgen
Auktorisering ska ge fler lyckade energisparprojekt
Energi 29 okt 2019
Auktoriserat företag - energikartläggning
Energikartläggning är ett område som företagen kan auktorisera sig i. Foto: EEF
Det är viktigt att kunder känner sig trygga då de ska anlita ett företag som ska hjälpa till med energieffektivisering. En auktorisation ska bidra till att fler lyckade energieffektiviseringsprojekt genomförs.

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, står bakom auktorisationen som ska öka förtroendet för företag som säljer energieffektiviserande tjänster och produkter.

Eftersom energieffektivisering är ett brett område är auktorisationen uppdelad i flera områden. Just nu kan företagen auktorisera sig inom: Energikartläggning och Teknisk förvaltning – energi. Snart kommer även Tryckluft att lanseras.

Ska följa en uppförandekod

Auktorisationen består av en uppförandekod som företaget ska följa, en checklista som ska säkerställa att företaget och beställaren har samma bild av arbetet som ska utföras (avtalsstöd) och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget.

För att säkerställa kvaliteten i systemet finns det en nämnd kopplad till auktorisationen som bland annat kan ge förslag till förbättringar och döma i tvister. Om ett företag inte uppfyller kraven kan denne bli av med sin auktorisation.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Kompetens Renoveringar Utbildning
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial