Varan har lagts till i varukorgen
Allt fler bryter mot lagen om ventilation i skolor
Bestämmelser 21 okt 2019
skolbarn
Det är viktigt att luften och inomhusmiljön i våra skolor är bra. Foto: Doug Olson
Endast tre av tio kommuner följer lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i samtliga skolor. Det visar en ny undersökning från Svensk Ventilation.

Sedan nästan 30 år har det funnits en lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som ålägger fastighetsägare att kontrollera ventilationen och kommunen är ansvarig att se till att detta sker.

Efter flera varningstecken genomförde branschorganisationen Svensk Ventilation en undersökning om hur tillsynen fungerar i kommunerna. Det var nu fem år sedan och resultatet var alarmerande. I bara fyra av tio kommuner hade en OVK gjorts i samtliga skolor. Problemen uppmärksammades och flera satsningar genomfördes men enligt en ny undersökning har det ändå inte blivit bättre.

De satsningar som har gjorts verkar inte ha haft positiv inverkan på kommunernas arbete med tillsynen

– Det är anmärkningsvärt att utvecklingen tillåts fortgå och i vissa delar även försämras. De satsningar som har gjorts verkar inte ha haft positiv inverkan på kommunernas arbete med tillsynen. För att kommunerna ska kunna förbättra sitt arbete krävs att regeringen på allvar prioriterar frågan och genomför reformer som tydligt förenklar och förbättrar kommunernas möjligheter att utöva tillsyn, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation i ett pressmeddelande.

Saknar rutiner för uppföljning

I rapporten "I klassrummet står luften still" presenteras resultatet av Svensk Ventilations nya undersökning där ansvariga tjänstemän har fått ge sin bild av hur tillsynen fungerar idag och hur den kan förbättras. Totalt har 58 procent av Sveriges kommuner svarat på enkäten.

Förutom att det är färre kommuner som fullföljer kravet på OVK, visar undersökningen att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för uppföljning. Det är samma nivå som vid förra undersökningen vilket är något anmärkningsvärt då många kommuner förpliktade sig att ta fram rutiner. Hälften av kommunerna anser att kommunernas tillsyn behöver förbättras, det är betydligt fler än för fem år sedan.

Föreslår att regelverket moderniseras

För att komma till rätta med problemen och förbättra inomhusluften i Sveriges skolor föreslår Svensk Ventilation att regelverket för OVK moderniseras genom att:

  1. Ta hänsyn till verksamheten i ventilationskontrollen.
  2. Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK införs.
  3. Möjligheten att ta ut en avgift för handläggning av OVK-ärenden införs.

Enligt Svensk Ventilation får dessa förslag ett starkt stöd hos de kommunala tjänstemän som har svarat på enkätundersökningen.

Fördjupningsmaterial

Britta Permats
Britta Permats Foto: Svensk Ventilation
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Innemiljö Lokaler Lov och tillsyn Renoveringar Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Britta Permats
Britta Permats Foto: Svensk Ventilation