Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Vet du vem som är på ditt bygge?

Jessica Löfström 6 nov 2019
entreprenör och initiativtagare till kortuppropet.se
Bytet till de nya säkra ID06-korten har satt fingret på ett viktigt och i allt för många fall känsligt område, nämligen vikten av att ha kontroll på hela ledet av underentreprenörer. Att veta vem du har på din byggarbetsplats, både vilka företag som vistas där men också vilka individer som kommer in och utför arbeten, är avgörande för att vi ska få en sund konkurrens och en sund byggbransch.
jessica-lofstrom
Jessica Löfström
entreprenör och initiativtagare till kortuppropet.se

Bytet till de nya säkra ID06-korten har satt fingret på ett viktigt och i allt för många fall känsligt område, nämligen vikten av att ha kontroll på hela ledet av underentreprenörer. Att veta vem du har på din byggarbetsplats, både vilka företag som vistas där men också vilka individer som kommer in och utför arbeten, är avgörande för att vi ska få en sund konkurrens och en sund byggbransch.

Att veta vem du har på din byggarbetsplats är avgörande för att vi ska få en sund konkurrens och en sund byggbransch.

I dagsläget har cirka 80 procent av de svenska företag som använder ID06-kort bytt till nya säkrare kort men mindre än tre procent av de utländska. När de utländska företagen får frågan om varför man väntar med att byta kort svarar de att de vill vänta in i det sista för att "använda sina 180 dagar så optimalt som möjligt". Detta är en kraftfull indikation på de olagligheter som branschen dras med vad gäller att bryta mot svensk lagstiftning och svenska regler. Men det säger också mycket om bristen på koll på underentreprenörsleden vid svenska byggarbetsplatser.

För en tid sedan drog jag tillsammans med några andra byggare igång kortuppropet.se för att lyfta fram de som var snabba med att byta till nya säkra ID06-kort och som kunde garantera att de har koll på sina underentreprenörer i hela ledet. Ett antal företag har idag skrivit under uppropet och ett antal företag har varit på väg men när de sistnämnda har förstått att det verkligen gäller att ha kontroll och veta, och inte tro sig veta, har en del backat.

Å ena sidan är det bra att dessa företag har självinsikt och inser att de i dagsläget inte har koll på vem som vistas på deras arbetsplatser och vilken status deras underentreprenörer har. Då finns det möjlighet att göra något åt detta. Å andra sidan visar det på den brutala sanningen att det trots lagar och regler utförs en stor andel arbeten på våra byggarbetsplatser av företag och individer som verkar utanför det svenska regelsystemet, och detta vet branschen.

Frågan är inte längre kunskap/okunskap utan vilja/ovilja att göra något åt det. Att anse att man inte kan kontrollera sina underentreprenörer är att ge upp för kriminalitet. Flera anställda på bolag tycker att frågan om kontroll av underentreprenörer är viktig och vill att ledningen tar sitt ansvar. De upplever att ledningen inte gör detta eftersom de ser svart arbetskraft på byggena.

Att veta att man har svart arbetskraft på sina byggen och inte göra något åt det är att stödja kriminella handlingar!

Uppropet har haft ett par fall där medarbetare skickat in men där ledningen sagt nej för att de vet att de inte har rent på sina byggen, något vi som står bakom uppropet anser är oerhört graverande och upprörande. Att veta att man har svart arbetskraft på sina byggen och inte göra något åt det är att stödja kriminella handlingar!

Hur svårt är det då att göra något åt den svarta sektorn och vad kan man göra som huvudman? Vi i kortuppropet uppmanar dig som fortfarande använder och tillåter gamla ID06-kort på din arbetsplats att ta steget nu och inte vänta med kortbytet till januari 2020. Var med och skapa trygga arbetsplatser som inte gynnar kriminalitet och människohandel! Följ trestegsmodellen:

1. byt dina gamla kort till de nya säkrare ID06-korten
2. kravställ mot underentreprenörer att byta kort till de nya säkrare ID06-korten
3. avvisa underentreprenörer som inte bytt kort.

OM Jessica Löfström

Entreprenör som grundat och drivit bemanningsföretaget Expanderamera sedan 2000. Just nu arbetar hon med det nya verksamhetsområdet som heter Socialt och hållbart byggande där kommuner får hjälp att upphandla underentreprenörer som tar ansvar för hela samhället, projektet och individen. Tillsammans med byggföretag, kommuner och fastighetsbolag tar man även i varje byggprojekt in nya medarbetare, som ännu inte fått möjlighet att komma in i byggsektorn, och utbildar dem.

Fördjupningsmaterial

jessica-lofstrom
Jessica Löfström
entreprenör och initiativtagare till kortuppropet.se
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

OM Jessica Löfström

Entreprenör som grundat och drivit bemanningsföretaget Expanderamera sedan 2000. Just nu arbetar hon med det nya verksamhetsområdet som heter Socialt och hållbart byggande där kommuner får hjälp att upphandla underentreprenörer som tar ansvar för hela samhället, projektet och individen. Tillsammans med byggföretag, kommuner och fastighetsbolag tar man även i varje byggprojekt in nya medarbetare, som ännu inte fått möjlighet att komma in i byggsektorn, och utbildar dem.

Fördjupningsmaterial