Varan har lagts till i varukorgen

Omgjorda skolgårdar så som eleverna vill

Utemiljö 28 nov 2019
31986749-cute-little-blond-caucasian-boy-having-fun-on-outdoor
Nya lekställningar, en konstgräsplan och mer växtlighet vill eleverna se mer av på skolgårdarna. Foto: Mostphotos
Hur kan skolgårdarna förbättras? I ett nytt projekt får eleverna vara med från början i planeringen och bidra med idéer och önskemål för de nya skolgårdarnas utformning.

Det är projektengagemangs landskapsarkitekter som tillsammans med SISAB, utbildningsförvaltningen och eleverna tagit fram åtgärder för att förbättra skolgårdarna runt om i Stockholm.

– Det mest givande med projektet är att vi får möjlighet att prata med dem som faktiskt använder skolgårdarna. Eleverna är experter på sina skolgårdar och sitter på mycket viktig information som vi landskapsarkitekter värdesätter, säger Johanna Wetterborg, landskapsarkitekt på Projektengagemang i ett pressmeddelande. 

Utveckla istället för att riva

Skolgården används både för lek och rörelse samt utomhuspedagogik. Utbildningsförvaltningen har sedan 2015 ett löpande projekt som syftar till att utveckla och förbättra skolgårdarna runt om i Stockholm.

Den senaste delen innefattar fem skolgårdar i olika områden i Stockholm. Varje skola har utsett en elevgrupp som ska arbeta med skolgårdsutvecklingen tillsammans med SISAB, projektengagemangs landskapsarkitekter och utbildningsförvaltningen.

Ambitionen är att i första hand utveckla och förstärka skolgårdarna snarare än att riva och anlägga nytt.

Mer växtlighet önskas

Elevgruppen förmedlar elevernas åsikter och önskemål vidare till arkitekterna som i sin tur gör skisser och ritningar. Sist tas de vuxna in för att kontrollera att projektet kan genomföras enligt planerna. När skolgården är färdigställd hålls också ett uppföljningsmöte med eleverna för att utvärdera projektet.

Funktioner som önskats av eleverna på de omgjorda skolgårdarna är bland annat nya lekställningar, en konstgräsplan och mer växtlighet.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Renoveringar Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter