Varan har lagts till i varukorgen
Nya byggregler ska ge nya möjligheter
Bestämmelser 29 nov 2019
anders-sjelvgren-boverket-webb
- Nu är det dags att förenkla Boverkets byggregler, sa Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, under en pressträff nyligen.Foto: Eva-Maria Fasth
Byggandet ska gå snabbare, bli mer kostnadseffektivt och ges större chans till innovativa lösningar. Dessa möjligheter ser Boverket med byggreglerna, som nu ska genomgå en översyn.

Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna. Ambitionen är att reglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

– Nu är det dags att förenkla Boverkets byggregler. Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Och inte minst de europeiska standarderna är viktiga för Sverige, sa Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren under en pressträff i onsdags.

Starten på en resa

Anders Sjelvgren ser översynen som starten på en resa där branschen samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut i framtiden.

– Men jag vill understryka att samhällets krav på byggandet i lag och förordning kommer att finnas kvar. Det gäller till exempel krav på tillgänglighet, byggnaders konstruktion och skydd mot brand.

Detaljerade anvisningar och lösningar för hur samhällets krav kan tillämpas och uppfyllas kommer att finnas i standarder som bland annat Svenska institutet för standarder, SIS, tar fram.

– Boverket kommer i framtiden inte längre att hänvisa till standarder i sina regler och vi kommer att ta bort de allmänna råden. Vi vill med det renodla rollfördelningen och öka innovationskraften, påpekade Anders Sjelvgren.

Boverket kommer i framtiden inte längre att hänvisa till standarder i sina regler och vi kommer att ta bort de allmänna råden.

Utveckla standardiseringen

Annika Andreasen, vd för SIS, menade att för deras del kommer den största förändringen mot vad de gör redan idag vara de mer tydliga rollerna mellan de olika parterna i byggsektorn.

– Den här förändringen kommer att ge våra intressenter ökat manöverutrymme och frihet i att utveckla standardiseringen inom sektorn. Jag vill också påpeka att den internationella standardiseringen påverkar hela byggsektorn, inte minst den europeiska standardiseringen, sa Annika Andreasen.

tommy-lenberg-byggherrarna-och-annika-andreasen-sis_ Annika Andreasen, vd SIS, och Tommy Lenberg, vd Byggherrarna är positiva till översynen. Foto: Eva-Maria Fasth.

Byggherrarna försiktigt positiva

Med på pressträffen var även Tommy Lenberg, vd för branschorganisationen Byggherrarna. Han är försiktigt positiv till översynen.

– Förändringstakten i samhället ökar och som sektor behöver vi bli mer innovativa och effektiva i vårt sätt att möta kraven som utvecklingen ställer på samhällsbyggandet. Mot den bakgrunden ser vi behovet av ett modernt regelverk med en tydlig rollfördelning, mindre detaljstyrning och större valfrihet för byggherrar och byggsektor att utveckla och verifiera nya lösningar på hur myndighetskraven kan uppnås.

– Nytänkande och smartare lösningar ökar möjligheterna för sänkta produktionskostnader, bättre kvalitet och ökad konkurrens, sa Tommy Lenberg.

Svensk Byggtjänst viktiga aktörer

Även Innovationsföretagen välkomnar översynen.

– Vi är positiva till att de nya byggreglerna ska främja innovation och vi ser den kommande dialogen med de olika parterna som avgörande för hur alternativet ska se ut. Vi får inte glömma att vi redan idag har en del viktiga aktörer, exempelvis Svensk Byggtjänst och Byggandets kontraktskommitté, BKK, som arbetar med att skapa ordning och reda, sa Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst håller med:
–  Översynen är välkommen som ett steg i att höja produktiviteten inom byggandet och skapa en större valfrihet för byggherrar och i slutänden för boende.
De branschstandarder som redan finns idag, exempelvis AB och AMA, lägger en bra grund för det fortsatta arbetet.

Två parallella regeringsuppdrag

Hur är då kopplingen till Kommittén för modernare byggregler som 2017 fick i uppdrag av regeringen att göra en liknande översyn av regelverket?

– Regeringen har lagt ut två parallella uppdrag, men Kommittén för modernare byggregler har ett större uppdrag där man tittar på lagar och förordningar, hela kedjan.  Vi kommer att titta på deras förslag men det är sedan regeringen som bestämmer vad som ska göras. Allt som kommer fram är intressant för att driva utvecklingen, sa Anders Sjelvgren.

Buller som prototyp

Boverket kommer nu att skapa en regelmodell för hur myndigheten ska ta fram bygg- och konstruktionsregler. Boverket kallar regeringens uppdrag för Möjligheternas byggregler. Regelmodellen sker med hjälp av en prototyp som ska testas för att senare kunna användas för alla avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Det blir skydd mot buller, avsnitt 7 i Boverkets byggregler, som kommer att användas som prototyp. Det avsnittet kommer att konsekvensutredas, för att sedan remissbehandlas under 2020.

Arbetet med alla övriga avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler fortsätter därefter men har ännu ingen beslutad tidplan.  

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Samhällsplanering Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter