Varan har lagts till i varukorgen
Metod för hållbara stambyten
Vatten och avlopp 26 nov 2019
huvudbild_spike2
Miljömedvetna val av rätt material är viktigt för att uppnå hållbara stambyten. Foto: Daniel Tidemo
Att korta tiden för stambyten med badrumsrenovering sparar både pengar och miljö. SPIKE-metoden är en standardiserad våtrumsrenovering som genomförs på bara tio dagar.

Ingenting håller för evigt och stambyte eller stamrenovering behöver göras med ungefär 40 eller 50 års mellanrum. Som beställare vill man slippa obehagliga överraskningar.

Rickard Otternäs är vd för konsultföretaget Byggkommunikation som sedan 2006 har specialiserat sig på att utveckla bättre och mer skonsamma metoder för stambyten.

– SPIKE-metoden är en helhetslösning för standardiserad våtrumsrenovering. Metoden är framtagen för flerbostadshus och i första hand för miljonprogrammet. Också lägenheter från 50- och 60-talen lämpar sig bra för metoden, berättar Rickard Otternäs.

Våtrumsrenoveringen genomförs på tio dagar. Det är sammanlagt 28 moment som utförs under den perioden. 

Nytt rum i det gamla rummet

Rickard Otternäs förklarar att enkelt uttryckt handlar själva tekniken om att man bygger ett nytt rum inuti det gamla badrummet.

Alla väggar inklusive tak och golv byggs med luftspalt på ungefär en centimeter mellan den nya och gamla konstruktionen, beroende på hur raka de gamla väggarna är. Utrymmet i väggarna rymmer också plats för ny elinstallation och i takets installationsutrymme installeras vatten- och avloppsdragningar samt ventilation.

En överluftsventil ser sedan till att torr luft, från intilliggande rum, leds in i luftspalten och en kontrollventil, kopplad till husets ventilation, säkerställer ett konstant frånluftsflöde på cirka två liter per sekund. Luftspalten gör det möjligt att helt transportera bort kvarvarande fukt och säkerställer mot framtida fuktskador.

sidobild_rickard-otternas Rickard Otternäs
SPIKE-metoden är en helhetslösning för standardiserad våtrumsrenovering

När badrummen i en stam är klara fortsätter den luftade konstruktionen att torka ut eventuella fuktskador och säkerställer en torr miljö.

I snitt används en golvyta på tre klinkerplattor och omräknat blir det ungefär sju procent av den ordinarie ytan i badrummet som försvinner.

– Metoden lämpar sig för de allra flesta badrum, men visst finns det en minsta nivå på rummets storlek. Ska man till exempel få plats med ett badkar måste rummet vara tillräckligt brett, säger Rickard Otternäs.

Mycket mer än bara teknik

SPIKE-metoden handlar inte bara om själva teknikdelen. Rickard Otternäs menar att rummet blir resultatet av upplägget, men den bakomliggande metoden är mycket större än så. Det handlar om en holistisk lösning där omsorgsfulla och miljömedvetna val av rätt material, logistik och utförande är centrala delar.

Utöver tekniken utgör material, logistik och utförande grundpelare, som stödjer hela processen och gör det möjligt att utföra hela renoveringen under så kort tid, säger Rickard Otternäs.

Det blir en tidsbesparing när alla moment följer samma struktur. All leverans av det standardiserade materialet är förprojekterad på rumsnivå. Den korta insatstiden gör det också möjligt för de boende att bo kvar hemma.

Risken för obehagliga överraskningar minimeras

Metoden ger beställarna bra koll på både tid och pengar eftersom detta spikas innan start. Risken för obehagliga överraskningar minimeras, avslutar Rickard Otternäs. 

sidobild_spike-luftad-konstruktion
Luftad konstruktion. Illustration: Byggkommunikation
OM metodens grundpelare

Standardtidplan

 • Arbetsmetodik med 28 standardmoment på tio dagar.
 • Färdiga underlag för tidsplanering och kvalitetssäkring.

Momentlogistik

 • Paketerat material på rumsnivå.
 • Definierat och miljöbedömt material.
 • Samordnat logistikflöde.

Våtrumsteam

 • Minskad gränsdragningslista ger färre ledtider.
 • Tre yrkesgrupper med behörighet.

Teknik

 • Ett rum i rummet med luftspalt som säkerställer att badrummet andas.
Källa: Byggkommunikation
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

sidobild_spike-luftad-konstruktion
Luftad konstruktion. Illustration: Byggkommunikation
OM metodens grundpelare

Standardtidplan

 • Arbetsmetodik med 28 standardmoment på tio dagar.
 • Färdiga underlag för tidsplanering och kvalitetssäkring.

Momentlogistik

 • Paketerat material på rumsnivå.
 • Definierat och miljöbedömt material.
 • Samordnat logistikflöde.

Våtrumsteam

 • Minskad gränsdragningslista ger färre ledtider.
 • Tre yrkesgrupper med behörighet.

Teknik

 • Ett rum i rummet med luftspalt som säkerställer att badrummet andas.
Källa: Byggkommunikation