Varan har lagts till i varukorgen

Hushållens byggavfall ska återanvändas

Avfall 15 nov 2019
huvudbild_rivning
Det behöver bli enklare att återanvända byggmaterial. Foto: Per Berglund
I ett nytt projekt riktat mot professionella hantverkare och byggföretag ska Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll.

I projektet "Resursbank: Öka återanvändningen av bygg- och rivningsavfall från hushåll" ska kunskapsutbytet mellan olika aktörer i byggkedjan förbättras. Projektet kommer att ta fram ett ramverk där man listar viktiga aspekter och vilken information som krävs från både leverantörer och användare för att materialet ska kunna återanvändas.

För att stödja en mer effektiv tillgång och efterfrågan på bygg- och rivningsprodukter som kan återanvändas, ska projektet också undersöka vilka möjligheter det finns att etablera en materialdatabas alternativt anpassa redan existerande materialdatabaser.

Enkät till byggentreprenörer

Som en del i projektet genomförs nu en enkät till byggentreprenörer som renoverar hus, som till exempel kök, badrum och utomhusmiljö, åt privatpersoner. Syftet är att få inspel på vad som behövs för att underlätta återanvändningen av byggmaterial och vilka hinder som finns idag.

Flera deltagare

Projektet pågår fram till augusti 2020 och finansieras av Vinnova. Förutom Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet deltar också Stockholm Vatten och Avfall, Renova och HMXW arkitekter.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Miljö Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial