Varan har lagts till i varukorgen

Goda exempel på lönsamma energisparprojekt

Bostäder 1 nov 2019
Renovering av flerbostadshus
Erfarenheter från andra kan ge inspiration inför nya energisparprojekt. Foto: Tobias Sterner
Nu kan fastighetsägare få inspiration till fler lönsamma energisparprojekt. BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har tagit fram åtta goda exempel som olika flerbostadsföretag har genomfört.

Enligt BeBo finns det en stor efterfrågan på lättillgängliga goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt.

BeBo har därför i en förstudie sammanställt olika exempel med en förhoppning att de ska ge inspiration till att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs och att olika fallgropar undviks.

Flera olika typer av åtgärder

Exemplen innehåller en rad olika åtgärder. Tre av fastighetsbolagen har gjort olika former av åtgärdspaket som bland annat omfattar klimatskalet. Två av bolagen har gjort åtgärder i undercentralerna med mera och två bolag har konverterat sina värmesystem.

tabell-ny

Fastighetsbolagen har förutom att de bedömt energisparåtgärderna som lönsamma kunnat visa på en rad olika mervärden såsom:

  • komforthöjning tack vare bättre inomhusklimat
  • standardhöjning
  • högre fastighetsvärde
  • förhöjd kvalitet på utomhusmiljön
  • högre driftsäkerhet
  • förbättrade möjligheter till energiuppföljning
  • ökad trivsel bland de boende
  • minskat underhållsbehov
  • stärkt varumärke
  • reducerad klimatpåverkan.
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Energi Energieffektivisering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter