Varan har lagts till i varukorgen

Fortum föreslår en nordisk nätplanering

Eldistribution 20 nov 2019
himmel
Enligt Fortum skulle en gemensam nordisk nätplanering göra att det blir både enklare och billigare att uppnå målet om klimatneutralitet jämfört med dagens situation. Foto: Mostphotos
En gemensam nordisk nätplanering måste till om klimatmålen ska nås visar en rapport från Fortum.

Trots en gemensam nordisk elmarknad planeras och byggs fortfarande elnätsinfrastrukturen till stor del utifrån nationella prioriteringar. Detta måste ändras om vi ska nå målet om ett klimatneutralt samhälle menar Fortum i en ny rapport. 

– Som ett nordiskt energibolag ser vi vilka stora fördelar den gemensamma nordiska elmarknaden har för våra samhällen. Det finns dock fortfarande många möjligheter och därmed fördelar med att harmonisera de nordiska elnäten, både verksamhetsmässigt och planeringsmässigt. De nordiska stamnätsoperatörerna och politiken behöver ta tillvara på dessa möjligheter till ökat samarbete inom norden, säger Simon-Erik-Ollus, chef för Fortums Trading and Asset Optimisation i ett pressmeddelande.

I rapporten framgår det att i uttalade gemensamma projekt som ska bygga på en gemensam nordisk bedömning av nyttan så tar nationella intressen över.

Det finns stora skillnader mellan förhållningssättet till hur flaskhalsar i överföringskapaciteten hanteras. Metoderna som stamnätsoperatörerna använder för att hålla balansen i elnätet är inte heller harmoniserade.

Man nämner även att avsaknaden av ett gemensamt systematiskt sätt att presentera information om marknaden är ett problem då det försvårar för både konsumenter och producenter att agera effektivt när efterfrågan är större än tillgången. Detta gör att det blir svårare att sätta ett pris på den flexibilitet som behövs. Flexibilitet kan bestå av såväl annan produktion som energilagring eller minskad/flyttad användning.

Rapporten "Energy Review on the differences and harmonisation opportunities of the Nordic TSOs" kan laddas ner under fliken fördjupningsmaterial.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Energi Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial