Varan har lagts till i varukorgen

Fastighetsägarens ansvar under snösäsongen

Arbetsmiljö 8 nov 2019
farid-snosss
Vad händer om någon halkar och skadar sig utanför porten? Foto: Mostphotos
Det är viktigt att planera för snöröjningen i tid för att undvika bland annat olyckor. Fastighetsägarna tipsar om hur du kan förbereda dig inför den kommande snösäsongen.

Är du fastighetsägare eller sitter i styrelsen för en bostadsrättförening måste du enligt lag se till att det under vintern skottas, sandas och saltas i anslutning till fastigheten. Du ansvarar även för att snö och istappar röjs från taket så att de inte faller ner och skadar någon.

Kan tvingas betala skadestånd

Av ordningslagens tredje kapitel framgår att snö och is som kan rasa ned och skada person eller egendom på offentlig plats, utan oskäligt dröjsmål ska avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.

Bestämmelsen avser inte bara att skydda personer, utan även egendom som husdjur och fordon. Ansvaret är både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt vilket innebär att man kan dömas både till fängelsestraff eller böter och tvingas betala skadestånd.

Teckna avtal för snöröjning

Ett första tips från Fastighetsägarna är att se till att ni har ett aktuellt och uppdaterat avtal för snöröjning. Har ni inte ett giltigt avtal när snön väl kommer kan det bli svårt att efterleva de krav som ställs.  Första steget i att ta fram ett snötöjningsavtal är att göra en snöröjningskarta. Sedan kan ni skapa ett förfrågningsunderlag och bjuda in flera entreprenörer som får lämna ett anbud.

Saker som kan specificeras i underlaget är:

  • Vid vilket snödjup ska entreprenören rycka ut?
  • Ska tjänsterna levereras löpande eller till ett fast pris per tillfälle eller säsong?
  • Ska entreprenören arbeta på helger och kvällar eller bara ordinarie arbetstid?

Teckna också avtal med en plåtslagare för att vara säker på att få taket skottat när snön väl faller. Vissa plåtslagare erbjuder snöskottningsavtal med bevakning. Då åtar sig entreprenören att bevaka och bedöma när takskottningen måste ske. I sådana avtal är det viktigt att ansvarsförhållandena är juridiskt riktiga.

Snörasskydd måste finnas

För att minska risken för nedfallande snöblock ska yttertaket förses med snörasskydd. Boverket kräver snöräcke vid takfoten, men det kan behövas fler längre upp längs takfallet. Kontakta en kunnig plåttekniker för råd om hur detta ska göras, tipsar Fastighetsägarna

Kontrollera elslingor

Elslingor löser ofta inte hela istappsproblemet, men de kan kompensera för vissa delar av taket. Även här kan en duktig plåttekniker ge råd om hur de ska utformas. Före vintern måste befintliga slingor kontrolleras. Det är också viktigt att det finns varningsskyltar utsatta så att snöskottare och plåtslagare vet om det finns till exempel elslingor på taket.

Samordnade insatser

Stockholms stad och Fastighetsägarna Stockholm har gjort en överenskommelse för att förbättra samordningen av vinterinsatserna. Det handlar bland annat om att minska risken för snöras från tak och samtidigt underlätta för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning att ta sig fram på stadens gång- och cykelbanor under vintertid.

Enligt överenskommelsen som gäller i år och nästa år är det Trafikkontoret som ansvarar för vinterväghållning på gator, torg, gång- och cykelbanor inom Stockholms stad. Fastighetsägaren har i sin tur ansvar för snö som ligger på fastighetens tak, samt för det dagvatten som leds från fastigheten och som kan orsaka isbildning på gångbanor.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Bostäder Lokaler Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial