Varan har lagts till i varukorgen
Erfarenheter av VA-tunnlar sammanställda
Konstruktion 14 nov 2019
bolmentunneln_webb
Bolmentunneln, som för vatten från småländska sjön Bolmen till Perstorp i Skåne, är åtta mil lång. Den tog tolv år att bygga. Foto: Sydvatten
I en ny rapport sammanställs svensk och internationell erfarenhet av VA-tunnlar. Förhoppningen är att den ska förenkla tunnelprojekten i alla dess faser.

Rapporten "VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift" riktar sig främst till dem i beställarledet och ska fungera som ett stöd i projektplanering och upphandling av konsulter och entreprenörer. I rapporten beskrivs bland annat kunskap och erfarenhet från några av de tidigare VA-tunnlar som har konstruerats i Sverige och i andra länder.

Allt vanligare

I framtiden förväntas storskaliga underjordiska infrastrukturer blir mer vanliga för transport av vatten- och avlopp. Det på grund av städers förtätning och reningsverkens centralisering. I rapporten går man igenom varför tunnlar kan vara en lösning för VA-försörjningen, bland annat när det handlar om brist på utrymme i gatunätet eller om det är stora vattenvolymer som tas om hand.

Samtidigt framhålls det att det finns flera aspekter, ekonomiska, miljömässiga samt tekniska, som bör kontrolleras inför ett val mellan ett traditionellt VA-system och en tunnel.

Flera teknikområden med

I rapporten tas det upp olika aspekter som kan påverka ett tunnelprojekt från utredning till drift. Det gäller bland annat projektprocess, tunneldrivning och riskhantering.

Sex olika teknikområden genomlyses också. Från tunnelägare, sakkunniga inom branschen och litteraturstudier ges djupare information om teknikområdena hydraulik och hydrologi, VVS och instrumentation, berg, geoteknik och geohydrologi, konstruktion och betong, drift och underhåll samt juridik, ekonomi och tillstånd.

Bakom rapporten står förutom Svenskt Vatten Utveckling, SVU, flera VA-bolag och konsulter.

FAKTA VA-tunnel

Rapportens definition av en VA-tunnel är att det är ett konstgjort underjordiskt distributionsled för spillvatten, dagvatten eller råvatten för dricksvattenproduktion dock inte VA-ledningar i marken.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Projektering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA VA-tunnel

Rapportens definition av en VA-tunnel är att det är ett konstgjort underjordiskt distributionsled för spillvatten, dagvatten eller råvatten för dricksvattenproduktion dock inte VA-ledningar i marken.

Fördjupningsmaterial