Varan har lagts till i varukorgen

Boktips: Regelsamling för hushållning, planering och byggande

Bestämmelser 14 nov 2019

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Boken innehåller en läsanvisning som utvecklar hur regelverken ser ut. Foto: Manfred Otterheim
En ny bok samlar flera lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av PBL.

Reglerna i Plan- och bygglagen är omfattande och många gånger svårgenomträngliga. I denna skrift finns några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Bland annat återfinns PBL i sin helhet, de kapitel i miljöbalken som berör planering och byggande, regelsamlingarna om energideklarationer och kulturmiljölagen, som många gånger påverkar hur man ska hantera ett byggnadsprojekt, vare sig det är i samband med detaljplaneläggning eller något liknande.

För att lättare kunna orientera i regelsamlingen finns tumgrepp i boken. Lagarna är markerade med den mörkaste nyansen, därefter följer förordningarna och föreskrifterna och de allmänna råden har den ljusaste nyansen.

Regelsamlingen bygger på de regler som gällde den 1 augusti 2019. Urvalet har skett i samråd med arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter