Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vätskekopplad värmeåtervinning kan bli bättre
Energi 14 mar 2019
Principskiss över vätskekopplad värmeåtervinning
Det finns en stor besparingspotential i att höja prestandan i befintliga vätskekopplade värmeåtervinningssystem. Illustration: Förstudien "Vätskekopplad värmeåtervinning"
Många fastighetsägare upplever att vätskekopplad värmeåtervinning fungerar sämre än förväntat. Det är dock ett flexibelt system med flera fördelar. En ny rapport ger tips om vad som kan göras för att förbättra systemen.
Vätskekopplad värmeåtervinning är ett vanligt och väl beprövat sätt att återvinna värme ur frånluft. De stora fördelarna med systemet är att det inte finns någon risk för luftläckage mellan från- och tilluft och att från- och tilluftssystemen inte behöver vara placerade intill varandra. Detta gör att systemen är vanliga i byggnader med platsbrist och i lokaler där frånluften kan vara hälsofarlig.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Peter tipsar

Några frågor att ställa för att förbättra sitt system.

 • Är vätskeflödet anpassat till luftflödet? Särskilt relevant i byggnader där luftflöden har justerats till följd av ändrade krav från verksamheten.
 • Är batteriytorna rena? Extra viktigt i system med smutsig frånluft och/eller dålig filtrering.
 • Är frostskyddet för försiktigt? I lokaler med torr frånluft behöver man inte vara lika rädd för påfrostning som i mer fuktbelastade lokaler.
 • Är frysskyddet för försiktigt? I södra Sverige behövs inte lika mycket frysskydd (glykol) som i norra Sverige.
 • Är vätskan gammal och bör bytas/renas? Även om den nyligen avluftats korrekt så kan försämrad vätskekvalitet försämra prestandan.
 • I vilket skick är ventilerna? Gamla trevägsventiler för effektreglering kan läcka och innebära att önskad temperaturverkningsgrad aldrig uppnås.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Forskning Projektering Renoveringar Teknik Ventilation Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Peter tipsar

Några frågor att ställa för att förbättra sitt system.

 • Är vätskeflödet anpassat till luftflödet? Särskilt relevant i byggnader där luftflöden har justerats till följd av ändrade krav från verksamheten.
 • Är batteriytorna rena? Extra viktigt i system med smutsig frånluft och/eller dålig filtrering.
 • Är frostskyddet för försiktigt? I lokaler med torr frånluft behöver man inte vara lika rädd för påfrostning som i mer fuktbelastade lokaler.
 • Är frysskyddet för försiktigt? I södra Sverige behövs inte lika mycket frysskydd (glykol) som i norra Sverige.
 • Är vätskan gammal och bör bytas/renas? Även om den nyligen avluftats korrekt så kan försämrad vätskekvalitet försämra prestandan.
 • I vilket skick är ventilerna? Gamla trevägsventiler för effektreglering kan läcka och innebära att önskad temperaturverkningsgrad aldrig uppnås.
Fördjupningsmaterial