Varan har lagts till i varukorgen
Lyckat när föroreningar ångades bort
Miljö 19 mar 2019
fargaren3_helaomradet_webb
Ångan med det klorerade lösningsmedlet togs till containrarna, där det renades med aktivt kol. Foto: Kristianstad kommun
Det var en av Skånes mest förorenade tomter men efter att ha använt en metod för att ånga bort över tusen kilo av lösningsmedlet perkloretylen har föroreningarna försvunnit. Arbetet ses som en framgång.
För snart två år sedan skrev Omvärldsbevakning om det planerade arbetet med att sanera en gammal kemtvättstomt i Kristianstad genom att värmebehandla marken ner till ett djup av 20 meter. Metoden kallas för termisk in situ behandling, vilket innebär att rör får upp värmen i den omkringliggande jorden till kokningspunkten och lösningsmedlet börjar förångas. Ångan fångas i sin tur upp på markytan och renas i aktivt kol.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Sanering Teknik
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter