Varan har lagts till i varukorgen
Innovationer för energieffektiva fastigheter
huvudbild_kista
Sven-Olof Husmark höll föredrag på Fastighetsmässan i Kista. Foto: Annelie Björling
Omställningen till mer energieffektiva fastigheter går idag alldeles för långsamt. Smarta styrsystem baserade på artificiell intelligens kan få fart på utvecklingen. Det menar Sven-Olof Husmark, Senior Adviser på teknikföretaget Egain Group.

På Fastighetsmässan i Kista gjorde Sven-Olof Husmark en analys av rådande nuläge, innovationer och framtidens energilösningar.

Inom EU idag utgör byggnader 40 procent av den totala energiförbrukningen och 36 procent av koldioxidutsläppen. Om man tittar på energieffektivitet i fastigheter så är ungefär 75 procent av fastigheterna inte energieffektiva. År 2050 kommer uppskattningsvis hela 95 procent av de byggnaderna fortfarande att finnas kvar.

På Europanivå arbetar man mycket med så kallad djup renovering. Det handlar om att bygga om och isolera fastigheter med fokus på noll-energi. Idag görs det i en takt av 0,4 - 1,2 procent per år. Sven-Olof Husmark menar att det krävs nya tekniska lösningar som snabbare har en positiv inverkan på både energianvändning och utsläpp.

Trender i branschen

Sven-Olof Husmark pekade på några viktiga trender inom fastighetsbranschen såsom gröna fastigheter, energieffektivisering och smarta byggnader.

Satsningar på till exempel solpaneler och andra gröna investeringar kan bidra till att öka gröna fastigheters värde med fem till tio procent. 

Energibesparande åtgärder kan handla om allt från till exempel tilläggsisolering, treglasfönster och ljusoptimering till smarta styrsystem baserade på AI.

Med AI kommer nya möjligheter. Man kan bland annat förbereda fastigheten inför kommande väderomslag. Till exempel har Egain Group ett molnbaserat AI-verktyg som mäter miljoner datapunkter vilket optimerar och styr energitillförsel och inomhusklimat året runt, beroende på fastighetens fysiska egenskaper och väder. Systemet lär sig helt enkelt hur fastigheten beter sig över tid. Den informationen används för att styra värmeförbrukningen på ett smartare sätt.

Stora prisskillnader mellan lösningarna

Det är väldigt stora skillnader i "pay-off", det vill säga den tid det tar att få tillbaka den investerade summan. Det kan ta upp till 100 år att få tillbaka för en fasadisolering och kanske 20 år för fönsterbyte och ungefär 5 år för nya termostater. Detta medan smarta lösningar av energisystemen med AI-optimering kan betala sig redan efter ett halvår till två år.

De smarta lösningarna är också snabbare att installera. De bygger ofta på abonnemangsavtal, vilket innebär att fastighetsägaren därmed även kan få pengar över till andra investeringar.

Många företag saknar planer

Fler och fler människor flyttar in till städerna. Urbaniseringen ökar snabbare än alla initiativ som görs runt om i världen för att minska energi.

Energiuttaget i världen minskar inte. Det ökar. Vi använder mer och mer energi samtidigt som vi måste energieffektivisera, sa Sven-Olof Husmark.

Vi använder mer och mer energi samtidigt som vi måste energieffektivisera

Årligen gör revisions- och rådgivningsföretaget KPMG en undersökning där fastighetsägare och förvaltare får besvara olika frågor. 97 procent av de tillfrågade anser att digitaliseringen kommer att påverka deras verksamhet. Undersökningen visar också att 66 procent av de tillfrågade inte har en plan för vad man ska göra. Sven-Olof Husmark menar att det är farligt. Nya aktörer kan komma in och plötsligt kan marknaden se helt annorlunda ut.

– Företag som inte har koll på och arbetar med frågor som rör globalisering, urbanisering och digitalisering är illa ute. Som företag är det viktigt att vara öppen för innovativ teknik. Samtidigt är det viktigt att ha en strategi för vad man vill åstadkomma, sa Sven-Olof Husmark.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Renoveringar Miljö Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter