Varan har lagts till i varukorgen

Fler nyanlända ska rekryteras till byggbranschen

Kompetens 29 mar 2019
arbetare
Fler matchningskoordinatörer anställs som ska arbeta med att förmedla kontakt mellan olika företag och nyanlända. Foto: Tobias Sterner
Varje år behövs 20 000 nya personer i bygg- och anläggningsbranschen. Nu utökas satsningen Nubyggare med uppgift att rekrytera fler nyanlända och personer utan fullständig gymnasieutbildning till byggsektorn.

Kompetensbrist är en av de största utmaningarna för bygg- och anläggningsbranschen framöver, menar många. Samtidigt som det byggs för fullt och många behöver bostäder och en bättre infrastruktur.

Hitta nya vägar till arbete

I maj 2017 skrev bygg- och anläggningsbranschens parter Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna ett kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar, YA-anställningar och yrkesorienteringspraktik, YO-praktik.

Genom Yrkesintroduktionsutbildning och Yrkesintroduktionspraktik bidrar parterna till att öppna nya vägar in i bygg- och anläggningsbranschen för personer utan fullständig gymnasieutbildning och för nyanlända.

Öka mångfalden i branschen

Samarbetet som har fått namnet Nubyggare syftar till att hjälpa nyanlända och personer med ofullständig gymnasieutbildning till arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. För branschen blir det ett sätt att parera arbetskraftsbristen samt öka mångfalden i branschen.

Hittills har Nubyggare resulterat i 34 YA-anställningar och 11 YO-praktikanter.

Nu förstärks arbetet med hjälp av samverkansorganisationerna Byggnadsindustrins yrkesnämnd, Galaxen Bygg och regionala samverkansgrupper. Även Försäkringskassan är nu en del av projektet. 

Ta ansvar för arbetsmarknaden

Idag finns matchningskoordinatörerna på plats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå och Östersund. Snart kommer det att finnas matchningskoordinatörer även på andra orter.

Valle Karlsson, förbundsordförande Seko och en av parterna bakom Nubyggarna menar att branschen måste öppna upp nya vägar så att det kan skapas fler jobb med schysta villkor. Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads ser det som en självklar uppgift att vara med och ta ansvar för arbetsmarknaden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kompetens Jämställdhet och mångfald
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial