Varan har lagts till i varukorgen
Det blir obligatoriskt med e-faktura
Bestämmelser 18 mar 2019
Person som betalar e-faktura via bank på dator.
Alla inköp i offentlig sektor ska e-faktureras från den 1 april 2019. Foto: Andrey Popov
Från och med den 1 april 2019 ska, enligt en ny lag, alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura. Lagen gäller bara nya upphandlingar.

Lagen innebär att alla leverantörer till den offentliga sektorn måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska standarden och alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Gäller från 1 april 2019

Alla fakturor ska skickas elektroniskt om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter den 1 april 2019. Detta gäller för all upphandling över och under tröskelvärdena inklusive direktupphandling.

Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

DIGG ger stöd

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, erbjuder stöd till både upphandlande myndigheter och enheter samt deras leverantörer av varor och tjänster.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Ekonomi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter