Varan har lagts till i varukorgen
Användbara e-böcker vid renovering
Renoveringar 22 mar 2019
sa-byggdes-villan
Stilidealen för villor har varierat under olika tidsperioder. Montage: Tobias Sterner
Nu går det att köpa ritningsblad med snickeridetaljer från boken Så byggdes villan. E-böckerna kan vara användbara för dig som ska renovera.

Så byggdes villan är skriven av Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen. I boken ger de läsarna en unik översyn över hur vanliga villors arkitektur utvecklats under modern tid. Här visas tidstypiska villor och karakteristiska byggnadsdetaljer, från de första villorna byggda på 1890-talet fram till villor byggda under 2000-talets första decennium.

Ur boken finns nu totalt nio e-böcker från olika årtioenden med ritningblad med snickeridetaljer. Filerna är A4-sidor och ska skrivas ut i 100 procent för att bli skalriktiga.

e-bok-snickerier-1970-tal_page_4 Utdrag ur "Så byggdes villan".

 

Ritningsbladen redovisar bland annat uppmätta tidstypiska måttsatta fönster, ytterdörrar, innerdörrar, invändiga golvsocklar, foder och taklister.

Tvärsnitt av foder och lister redovisas i naturlig skala (1:1), så att de direkt kan användas för att hitta "rätt" lister i byggvaruhandeln eller för att ställa in frässtål för att tillverka nya tidstypiska lister.

Ursprunglig karaktär för hållbarhet 

Att ta tillvara villans ursprungliga karaktär är vanligen det bästa sättet att skapa en långsiktigt hållbar arkitektur – oavsett när huset byggdes.

Många villor har byggts om och kompletterats med nyare snickerier, fönsterprofiler, dörrar och andra detaljer. En villa kan därför innehålla en blandning av ursprungliga och nyare byggnadsdelar. Varje renovering eller ombyggnad ger en möjlighet att välja byggnadsdetaljer i samklang med husets ursprungsarkitektur.

I Sverige finns ungefär två miljoner småhus som var och en utgör en del av vår livsmiljö, stadsbild och vårt kulturarv. Ändå vet de flesta förvånansvärt lite om vardagsarkitekturen och det tidstypiska för olika perioder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Arkitektur
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial