Varan har lagts till i varukorgen
Handbok visar vägen till digitala detaljplaner
Bestämmelser 17 maj 2019
digitalisering
Detaljplaner ska finnas i elektroniskt format framöver. Foto: Mostphotos/montage
Nu finns en handbok för digitalisering av detaljplaner. Informationen kan komma väl till pass för kommunerna framöver. Boverket vill nämligen se krav på digitalt utformade planer inom bara två år.

Alla framtida detaljplaner som tas fram ska finnas tillgängliga i elektroniskt format. I alla fall om Boverket får bestämma. Myndigheten har föreslagit att kravet införs som en ändring i plan- och bygglagen, PBL, från och med 1 juli 2021.

Om förslaget blir verklighet väntar en hel del arbete ute i landet. Som hjälp till de svenska kommunerna med att klara av omställningen finns nu en särskild handbok för digitaliseringsarbetet.

Tips och råd

Initiativet kommer från projektet DigSam, Digital Samhällsbyggnadsprocess, som drivs inom ramen för innovationsprogrammet Smart Built Environment. Med hjälp av den nya handboken ska kommuner kunna få konkreta tips och råd.

Elisabeth Argus, projektledare på DigSam, hoppas att så många som möjligt ska välja att ta del av innehållet.

– Digitala detaljplaner möjliggör en snabbare process och öppnar upp för innovativa tjänster, även utanför samhällsbyggnadssektorn. Med vår handbok vill vi stötta kommunerna i att komma igång med digitaliseringsarbetet och sprida goda exempel och erfarenheter från kommuner som ligger långt framme, säger Elisabeth Argus i ett uttalande på projektets hemsida.

Framtagen genom samarbete

Handboken har tagits fram genom ett samarbete mellan ett flertal aktörer i samhällsbyggnadssektorn. Såväl företag som kommuner och myndigheter har deltagit.

Sedan en tid finns en första version av handboken som är gratis att använda. Förutom kommuner riktar sig informationen även till företag som utvecklar programvara till framtagandet av detaljplaner.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Kompetens
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial