Varan har lagts till i varukorgen
De tog hem ROT-priset 2019
Renoveringar 28 maj 2019
huvudbild_nationalmuseum2
Bakre raden: Christina Lindén, Skanska; Robert Bergsten, Skanska; Per Hellman, Skanska; Josefin Larsson, Wingårdhs. Främre raden: Helena Thomann, Statens fastighetsverk; Fredrik Johansson, Skanska och Stefano Mangili, Wingårdhs. Foto: Lars Hallström
Det blev Nationalmuseum som kammade hem segern i 2019 års upplaga av ROT-priset. Stockholms Byggmästareförening står bakom priset som främjar ombyggnation i Stockholm.

Det årliga ROT-priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

I år stod det mellan fem olika projekt och det blev den omfattande renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum som kammade hem segern. Det är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Vinnaren offentliggjordes den 24 maj på en ceremoni i Kulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm. 

Balans mellan att värna och utveckla

Nationalmuseum har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden både in- och utvändigt och ambitionen har varit att, utöver att uppdatera byggnaden till en fullt modern museifunktion, ta fram och stärka dess ursprungliga originalarkitektur.

Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt byggnadsminne och att utveckla byggnaden för nya krav har varit en utmaning, de tekniska installationerna har i största mån placerats dolt i byggnaden.

bild_nationalmuseum Renoveringen av Nationalmuseum tog fyra år och arbetet blev klart sommaren 2018. Foto: Åke E:son Lindman

Nationalmuseum är nu miljöcertifierat med en beräknat minskad energiförbrukning trots högre klimatkrav och mer klimatiserad yta. För att minska projektets långsiktiga miljöpåverkan har procentandelen avfall som lagts på deponi minimerats till 0,3 procent av byggavfallet.

Juryns motivering

"Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör.

Med en klar gestaltningsidé har man åstadkommit helt nya rumssamband, utökade utställningsytor och utblickar mot omgivande stad. Där nya tillägg behövts har dessa med stor omsorg integrerats med det befintliga till en ny självklar helhet. Och de för ett museum nödvändiga klimatinstallationerna har man på ett elegant sätt implementerat i byggnadens ursprungsstruktur. Ibland till och med genom nya tekniska innovationer, och alltid med inställningen att ingen detalj är för obetydlig för att inte ägnas omtanke.

Slutresultatet visar upp en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå

Slutresultatet visar upp en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå. Ett museum som en lång tid framöver står redo att ta emot såväl fler besökare som utställningar i världsklass."

FAKTA projektet

 • Beställare: Statens fastighetsverk
 • Entreprenör: Skanska Sverige AB
 • Arkitekt: Wingårdhs/Wikerstål
 • Adress: Blasieholmshamnen 2, Stockholm.
OM juryn

 • Anna-Greta Leijon, ordförande, före detta Skansenchef
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Timo Karasalo, GWSK Arkitekter AB och vinnare av ROT-priset 2018.
OM de nominerade bidragen

 • Frans Schartau Handelsinstitut
 • Kvarteret Grävlingen
 • Nacka Strand No4
 • Nationalmuseum
 • Stockholms stadsmuseum.
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Arkitektur Projektering Lokaler Ventilation Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA projektet

 • Beställare: Statens fastighetsverk
 • Entreprenör: Skanska Sverige AB
 • Arkitekt: Wingårdhs/Wikerstål
 • Adress: Blasieholmshamnen 2, Stockholm.
OM juryn

 • Anna-Greta Leijon, ordförande, före detta Skansenchef
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Timo Karasalo, GWSK Arkitekter AB och vinnare av ROT-priset 2018.
OM de nominerade bidragen

 • Frans Schartau Handelsinstitut
 • Kvarteret Grävlingen
 • Nacka Strand No4
 • Nationalmuseum
 • Stockholms stadsmuseum.