Varan har lagts till i varukorgen
Tipsfunktion ska genomlysa byggfel
Hållbarhet 19 jun 2019
byggfel_webb
På lång sikt är målet med byggskadefunktionen att skapa ett mer hållbart byggande, en bättre inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader. Foto: Mostphotos
Boverket har dragit igång sin så kallade byggskadefunktion. Med hjälp av tips från branschen ska systematiska fel och brister i byggandet motverkas.

Förra året fick Boverket i regeringsuppdrag att kartlägga byggskador runtom i landet. I utredningen konstaterades att ett flertal brister och fel var vanligt förekommande, vilket redovisats i en rapport som var klar i slutet på 2018. Nu tas nästa steg i arbetet.

Med rapporten som underlag är Boverkets byggskadefunktion sedan nyligen igång. Tanken är att den nya funktionen ska upptäcka och förebygga systematiska fel inom byggandet. I förlängningen är förhoppningen att detta kan leda till ett mer hållbart byggande, en bättre inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader.

Tipsformulär för byggfel

Just nu utformas ett särskilt tipsformulär. Där hoppas Boverket att olika aktörer i branschen ska rapportera in såväl fel som framgångsrika lösningar. Satsningen syftar inte till att hitta skyldiga eller ansvariga utan beskrivs som ett sätt att sprida information som kan bidra till ett bättre byggande.

Det praktiska arbetet med byggskadefunktionen kommer att drivas av ett antal tjänstepersoner på Boverket. Därtill ska även olika referensgrupper från branschen bidra.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Bostäder Innemiljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial