Varan har lagts till i varukorgen

Ökad satsning på ny teknik inom AI

ai
Behovet av fördjupade kunskaper inom artificiell intelligens, AI, är stort på arbetsmarknaden och i samhället, menar regeringen. Illustration: Mostphotos
Regeringen satsar ytterligare 20 miljoner på utbildning inom artificiell intelligens, AI. Syftet är att fördjupa kunskaperna och tillvarata potentialen i den nya tekniken.

Förra året satsade regeringen 20 miljoner på vidareutbildning inom AI, och under 2019 satsar regeringen ytterligare 20 miljoner.

Hantera samhällsutmaningar

Chalmers tekniska högskola kommer att koordinera satsningen där även Göteborgs universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet deltar.

Satsningen ska bidra till att möta upp arbetsmarknadens behov av omställning och fördjupade kunskaper inom artificiell intelligens, AI. Syftet är att tillvarata potentialen i den nya tekniken och att öka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att hantera olika samhällsutmaningar.

Stärka konkurrenskraften

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, skriver att Sverige för att stärka konkurrenskraften och välfärden behöver ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens och vara ledande inom detta område. Med satsningen skapas också ökade möjligheter för det livslånga lärandet.

Regeringen menar att artificiell intelligens kommer att ha en avgörande betydelse för industrins och näringslivets konkurrenskraft framöver.

Bevaka ämnen i artikeln

Telekommunikation Teknik Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter