Varan har lagts till i varukorgen
Ny utgåva - egenkontroll med checklistor
Renoveringar 5 jun 2019
huvudbild_villaomrade
Enligt Statistiska centralbyrån var storleken på det genomsnittliga småhuset 122 kvadratmeter (år 2018). Foto: Mostphotos
I en uppdaterad publikation sammanställs de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid bland annat renovering av en- och tvåfamiljshus.

Vid tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar och intyg.

Många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. Den här publikationen är framtagen för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation.

Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas. Det finns hänvisningar i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6, med ändringar till och med. BFS 2018:15 (BBR 27).

Skriften finns både som tryckt bok och som e-bok (pdf). Med appen Adobe Acrobat Reader kan man fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobilen eller på surfplattan.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter