Varan har lagts till i varukorgen
Hund spårar föroreningar
Forskning 19 jun 2019
hund_webb
Hunden Louie är från Danmark och har utbildats för att hitta små mängder klorerade lösningsmedel. Foto: Orbicon
Det finns goda förutsättningar att hitta var föroreningar kommer in i byggnader genom att använda hund. Ett nytt projekt ska undersöka om spårhund kan hitta föroreningskällor på större ytor utomhus.

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, har använt hund i ett projekt i Jönköpings län för att ta reda på var föroreningar tagit sig in i sex stycken fastigheter. Dessa ligger på platser där det tidigare funnits kemtvätt och där klorerade lösningsmedel i marken har spridits i gasform.

Karin Eliaeson, projektledare på SGU, berättar att de valde att ta in hund för att försöka göra undersökningarna mer effektiva.

– En hund kan skanna av och ge en relativ bild av var föroreningar kommer in. Hunden kan dock inte svara på hur hög halten av något är i luften men den kan säga var det finns något och var det inte finns något.

Skannar snabbt av

Karin Eliaeson ser flera fördelar med att använda hund jämfört med mer traditionella tekniker, som tar längre tid och kräver flera mätpunkter för att hitta var föroreningar letar sig in i fastigheter.

– Man får en ganska bra översikt av situationen, det är kostnadseffektivt för man kan täcka in ganska stora ytor, säger hon.

Jämfört med den traditionella tekniken, där en eller flera provtagare sätts inomhus och mäter under en längre tid kan spårhund också snabbt undersöka en byggnad.

– Hunden kan hjälpa oss att hitta punkter där det är högre eller lägre halter i ett hus. Hundens markeringar får sedan kontrolleras med en PID-mätare för att slå fast att det rör sig om en förorening. Det är svårt och tidskrävande att mäta vartenda hörn i ett hus med en traditionell mätteknik men hunden, om den kommer fram, kan söka igenom det på ett snabbare sätt.

Tillsammans med andra

Men att endast använda hund går inte.

– Hunden måste användas tillsammans med andra metoder. Man måste ta prover på annat sätt i området, genom exempelvis jord-, vatten- och luftprover. Hund är en relativ metod som ger indikationer på om det är en hög eller låg förorening. Men det kan inte ensamt stå för och beskriva en föroreningssituation i ett område, säger Karin Eliaeson.

Nytt projekt på gång

SGU är involverat i ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka om hund även kan användas utomhus på större fält för att hitta markföroreningar. I det fallet ska man se hur väl spårhundar kan hitta bekämpningsmedel i marken.

Projektet har fått 500 000 kronor genom forskningsprogrammet Tuffo hos SIG, Statens geotekniska institut, för en förstudie. Förhoppningen är att den ska visa att spårhundar kan bidra till att sänka kostnaden för att hitta föroreningar och även öka saneringstakten.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Sanering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter