Varan har lagts till i varukorgen
Parallella processer ska ge snabb byggstart
Lov och tillsyn 17 jul 2019
parallella processer
Spaden ska sättas i jorden ett år tidigare med det nya arbetssättet. Foto: Göteborgs stad/Mostphotos/montage
Göteborgs stad har tagit fram ett nytt arbetssätt för byggprojekt. Konceptet utgår från parallella processer mellan aktörerna och syftet är att möjliggöra tidigare byggstart.

Med hjälp av ett nytt sätt att planera kan byggen dra igång strax efter att detaljplanen vunnit laga kraft. På så sätt möjliggörs första spadtaget ett år tidigare än vid traditionella processer.

Det är Göteborgs stad som utvecklat det nya arbetssättet där olika skeenden fram till byggstart sker parallellt i stället för i en rak följd. Konceptet kommer att erbjudas från och med i höst.

Detaljplan och projektering samtidigt

Tanken är att byggaktören projekterar en byggnad samtidigt som detaljplaneprocessen pågår. Under tiden erbjuder Göteborgs stad särskilda processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och förbereda bygglovsansökan.

Projekteringen kan därmed påbörjas tidigare och utföras parallellt. På så sätt kan man också upptäcka eventuella hinder tidigare och hantera detta med bra framförhållning.

Arbetssättet är tänkt att kunna användas för samtliga detaljplaner som innebär bebyggelse av kvartersmark, och inte bara för bostäder. Det berättar Johan Benjaminsson, tillförordnad chef på lantmäteriavdelningen i Göteborgs stad.

– Vi vet att en del andra kommuner erbjuder parallell fastighetsbildning eller parallell bygglovshandläggning som är två av delarna i vårt nya arbetssätt. Men att införa flera parallella processer som ett koncept som går att pröva i alla exploateringsprojekt är något nytt, säger Johan Benjaminsson till nättidningen Woodnet.

Förutsättningar som krävs

Parallella processer kräver dock att ett antal förutsättningar uppfylls. För byggaktörens del handlar det bland annat om att det måste finnas finansiella och organisatoriska möjligheter att inleda byggstarten tätt inpå startbeskedet.

Ytterligare ett grundläggande villkor är att det finns utbyggt vatten och avlopp samt vägar på plats som klarar den nya bebyggelsen. Marken bör också vara klar att bebyggas så snart detaljplanen fått laga kraft.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Projektering Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial