Varan har lagts till i varukorgen

Exempel på smarta elnät uppmärksammas

Eldistribution 2 jul 2019
20891572-abstract-background-technology-connections
Teknik och system för kommunikation och dataöverföring för effektivare användning och hantering av elnätet är en av kategorierna på sidan Forum för smarta elnät. Foto: Mostphotos
Det pågår flera projekt och piloter i Sverige som demonstrerar möjligheterna och nyttorna med smarta elnät. Nu ska resultaten från de olika projekten sammanställas och publiceras.

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Forum för smarta elnät står bakom projektet och kommer att publicera de olika exemplen löpande. Ett av målen med projektet är att visa på hur Sverige står sig som tekniknation i elnätsbranschen.

– Vi är duktiga på elnätsteknik i Sverige, och har goda förutsättningar för att testa innovativa idéer i elnätet. Med de högt uppsatta mål för energisystemet som finns, så är det viktigt att hitta olika vägar mot ett mer effektivt använt och robust elnät, säger Lennart Kjellman på Energiforsk som leder projektet, i ett pressmeddelande.

En samling med exempel

I exempelsamlingen kan man ta del av fördjupningar i teknik och lösningar som för närvarande testas i det svenska elsystemet eller redan är i kommersiell drift.

Läs om Halmstad energi och miljö som med hjälp av artificiell intelligens kan analysera avvikelser hos sina kunder. Eller Parkeringsbolaget Göteborg parkering som har tagit fram en strategi för hur de ska erbjuda laddning till en växande elbilsflotta, och samtidigt kunna hålla sig inom ramarna för befintlig infrastruktur.

Man har också samlat tips på fler aktuella projekt i branschen med länkar till var man kan läsa mer om dem. All information uppdateras fortlöpande.

Uppdelat i kategorier

Projekten bygger på de kategorier som International Energy Agency, IEA har tagit fram och som även Forum för smarta elnät använder sig av. Kategorin cybersäkerhet har lagts till av forumet. De övriga kategorierna är;

  • integrering av förnybar produktion
  • teknik för förbättrad överföring
  • teknik för förbättrad distribution
  • övervakning och styrning av elnät
  • avancerad mätinfrastruktur
  • kundsystem för efterfrågeflexibilitet
  • energieffektivisering
  • lagring och laddning av elfordon
  • integrering av informations- och kommunikationsteknik.

Nyttan för målgruppen

Tanken med att sammanställa och beskriva de olika lösningarna är att nätägare, fastighetsägare, konsult eller teknikutvecklare ska kunna ta del av erfarenheter, resultat och idéer som bidrar till ökad flexibilitet, stabilitet och säkerhet och en större andel förnybar elproduktion.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät inrättades våren 2016 efter ett beslut från regeringen. Forumet är en samlande kraft för ett intelligentare energisamhälle. De ska motivera , informera och planera för utveckling av smarta elnät som bidrar till ökat kundinflytande samt en effektivare och mer hållbar energianvändning.

Källa: Forum för smarta elnät
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Elproduktion Forskning
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät inrättades våren 2016 efter ett beslut från regeringen. Forumet är en samlande kraft för ett intelligentare energisamhälle. De ska motivera , informera och planera för utveckling av smarta elnät som bidrar till ökat kundinflytande samt en effektivare och mer hållbar energianvändning.

Källa: Forum för smarta elnät