Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Han ger råd kring sågade lagändringen
Bestämmelser 14 jan 2019
Erik Haara, löneansvar, entreprenadkedjor, Glasbranschföreningen
Erik Haara på Glasbranschföreningen är en av de som protesterat mot lagändringen för löneansvar. Foto: Tobias Sterner och GBF, montage.
En rad lagändringar trädde i kraft den 1 januari. Bland nyheterna finns det kritiserade löneansvaret i entreprenadkedjor. Här ger Glasbranschföreningens vd Erik Haara råd kring ändringen.
Lagom till att röken lagt sig efter jul och nyår blir det nu skarpt läge för ett flertal lagändringar som berör samhällsbyggnadssektorn. De nya lagarna trädde i kraft den 1 januari.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Fler ändringar från årsskiftet

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå: Uppgifter om ersättningar och skatteavdrag på individnivå ska lämnas till Skatteverket månadsvis i stället för årligen i en kontrolluppgift.
  • Minskad avgift för lov och startbesked: Lagändring som tydliggör förutsättningar kring tidsfrister för byggnadsnämndernas handläggning av lov, förhandsbesked och startbesked – om tidsfrister inte hålls kan byggnadsnämndens avgift reduceras.
  • Tydligare detaljplanekrav: Ändringar som ska förenkla bedömning av när detaljplanekrav krävs eller inte, med förtydligande av att detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse bara gäller bygglovspliktiga byggnadsverk och vid behov av planläggning.
  • Primärenergital i energideklarationer: Primärenergital införs i energideklarationerna, vilket innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.
  • Mer lättillgänglig insamling: Krav på insamling av förpackningar och insamling skärps, bland annat genom att de vanligast förekommande materialen ska samlas in kvarters- och fastighetsnära.
Källa: Regeringskansliet/Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Ekonomi Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fler ändringar från årsskiftet

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå: Uppgifter om ersättningar och skatteavdrag på individnivå ska lämnas till Skatteverket månadsvis i stället för årligen i en kontrolluppgift.
  • Minskad avgift för lov och startbesked: Lagändring som tydliggör förutsättningar kring tidsfrister för byggnadsnämndernas handläggning av lov, förhandsbesked och startbesked – om tidsfrister inte hålls kan byggnadsnämndens avgift reduceras.
  • Tydligare detaljplanekrav: Ändringar som ska förenkla bedömning av när detaljplanekrav krävs eller inte, med förtydligande av att detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse bara gäller bygglovspliktiga byggnadsverk och vid behov av planläggning.
  • Primärenergital i energideklarationer: Primärenergital införs i energideklarationerna, vilket innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.
  • Mer lättillgänglig insamling: Krav på insamling av förpackningar och insamling skärps, bland annat genom att de vanligast förekommande materialen ska samlas in kvarters- och fastighetsnära.
Källa: Regeringskansliet/Boverket
Fördjupningsmaterial