Varan har lagts till i varukorgen
Regnvattenspolning av wc-stolar
Hållbarhet 8 jan 2019

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Hans Hjalmarsson, Castellum, och Mikael Melin, VAP, vid en av takbrunnarna på Citypassagen. Foto: Tobias Sterner
Kontorskomplexet Citypassagen i Örebro kommer att få en unik lösning där regnvatten kommer att användas till att spola toaletterna. Ett intressant projekt nu när vattenanvändning kommer allt mer i fokus.

I närheten av resecentrum i centrala Örebro håller byggherren Castellum på att uppföra kontorskomplexet Citypassagen. Byggnaden har en intressant arkitektur och består av fyra liksidiga trianglar sammanbundna med en glaspassage i öst-västlig respektive nord-sydlig riktning.

Regnvatten i wc-stolarna

Fastigheten kommer att få en tydlig miljöprofil med bland annat inbyggda solceller i fasaden och miljömärkt fjärrvärme men framförallt ett system för regnvattenspolning av wc-stolarna.

Systemet bygger i korthet på att regnvatten samlas upp i 26 takbrunnar på de fyra gummimembranbeklädda hustaken. Vattnet strömmar sedan via en gemensam ledning ned till garaget där det leds via ett takupphängt rör till ett 180 kubikmeter stort utjämningsmagasin utanför huslivet. Därifrån pumpas vattnet vidare till en mindre tank. Från denna tank pumpas sedan vattnet i ett separat ledningsnät till wc-stolarna.

Hans Hjalmarsson, fastighetschef Castellum, samt mark- och VA-konsulten Mikael Melin, VAP, berättar om projektet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Projektering Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial