Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Machofällan dödar
Ökade risker för olyckor i mansdominerade yrken
Arbetsmiljö 24 jan 2019
tunnel
Egenskaper som att vara tuff och risktagande, det är sådant som förstärks om man är i en konkurrensutsatt situation med höga produktivitetskrav, visar forskning från Arbetsmiljöverket. Foto: Tobias Sterner
Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. En ökad tidspress och högre produktionskrav tillsammans med en machokultur kan vara förklaringen, menar forskaren Åsa Ek, vid Lunds universitet, som tror på att ta fram säkerhetsrutiner på arbetsplatsen som bygger på de anställdas egna erfarenheter.
Åsa Ek, docent vid Lunds universitet, har tillsammans med Gunilla Olofsdotter, vid institutionen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, skrivit Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet”.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

asa-ek-sidobild
Åsa Ek, docent vid Lunds universitet.
FAKTA Tips för att förbättra arbetsmiljöarbetet och minska antalet olyckor:

  • Se till att skapa en välfungerande rapportering av incidenter och olyckor på arbetsplatsen.
  • En djupare analys och lärande för säkerhet är centralt för att kunna få ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det handlar om att skapa en medvetenhet så att alla förstår vilka risker det är man tar.
  • Utformningen av arbetsplatsutbildningen, till exempel för praktikanter eller lärlingar, är viktig för den sociala konstruktionen av riskhantering. Vad som förmedlas till de nyanställda, om till exempel säkra arbetsmetoder, är också viktigt.
  • För att minska risker och olyckor behöver man arbeta med genusbaserade olycksförebyggande strategier på flera organisatoriska nivåer, till exempel strategier för arbetsgruppers och arbetsplatsers säkerhet men även med branschspecifikt säkerhetsarbete.

 

Källa: Åsa Ek, forskare vid Lunds universitet och Arbetsmiljöverket.
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem Forskning Jämställdhet och mångfald
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

asa-ek-sidobild
Åsa Ek, docent vid Lunds universitet.
FAKTA Tips för att förbättra arbetsmiljöarbetet och minska antalet olyckor:

  • Se till att skapa en välfungerande rapportering av incidenter och olyckor på arbetsplatsen.
  • En djupare analys och lärande för säkerhet är centralt för att kunna få ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det handlar om att skapa en medvetenhet så att alla förstår vilka risker det är man tar.
  • Utformningen av arbetsplatsutbildningen, till exempel för praktikanter eller lärlingar, är viktig för den sociala konstruktionen av riskhantering. Vad som förmedlas till de nyanställda, om till exempel säkra arbetsmetoder, är också viktigt.
  • För att minska risker och olyckor behöver man arbeta med genusbaserade olycksförebyggande strategier på flera organisatoriska nivåer, till exempel strategier för arbetsgruppers och arbetsplatsers säkerhet men även med branschspecifikt säkerhetsarbete.

 

Källa: Åsa Ek, forskare vid Lunds universitet och Arbetsmiljöverket.