Varan har lagts till i varukorgen

Innovativ röråtervinning, bättre för både ekonomi och klimat

Hållbarhet 17 jan 2019
plastic-pipes
Flera ton plaströr bränns upp varje år istället för att återvinnas. Foto: Mostphotos
Det är möjligt att samla in och materialåtervinna rör i ett cirkulärt system i Sverige, det visar positiva testresultat gjorda av RE: Source-projektet Repipe. Detta skulle både vara kostnadseffektivt och minska miljöpåverkan avsevärt. Nu vill man få till ett system för materialåtervinning av rör i Sverige.

Vid nybyggnationer och underhåll av infrastruktur och byggnader installeras stora mängder rör. Den svenska rörtillverkningen uppskattas till 100 000 ton per år. Samtidigt skapas omkring 5 000 ton spill vid installationerna. Hanteringen av spillet idag går nästan uteslutande till brännbart. Ofta sorteras plasten inte ut.

– Det är onödigt slöseri på ny plast som är designad för att hålla 100 år och istället går direkt till brännbart, säger Annika Boss, projektledare för Repipe.

Projektet har haft som syfte att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr.

En ny lösning

Skulle spillet istället materialåtervinnas skulle stora värden kunna bevaras. Nästan 50 miljoner kronor i materialvärden per år kan sparas med den innovativa återvinningslösningen. Dessutom sparas 1,7 kilo koldioxid per kilo plast vid användning av återvunnen rörplast.

Det är onödigt slöseri på ny plast som är designad för att hålla 100 år och istället går direkt till brännbart

På flera håll i Europa utförs redan sortering och återvinning av plaströr. Nu vill man få till ett system för materialåtervinning även i Sverige. Idag efterfrågar landets rörproducenter mer återvunnen plast än vad som samlas in. För att systemet ska kunna implementeras i Sverige krävs grovsortering på byggarbetsplatsen och transport till vidare sortering och granskning.

För bästa resultat är manuell sortering av erfarna sorterare som känner igen olika typer av rör att föredra. De olika materialtyperna måste hanteras separat, och plasten kan behöva tvättas. Som komplement kan handhållen identifieringsteknik användas. För att optimera materialåtervinningen ska rören kapas i hanterbara längder och avlägsnas från främmande material, som gummitätningar.

Framtidshopp

Annika Boss menar att det inom ett par år är fullt möjligt att systemet fungerar och har implementerats i hela Sverige söder om Uppsala. Det är också här man har identifierat den största delen av allt spill, cirka 80 procent. I Norrland blir inte materialåtervinning lika effektivt på grund av längre avstånd och mindre volymmängd.

Nu planeras fas två i projektet. Ett konsortium med 30 partners har ansökt om ett demonstrationsprojekt inom innovationsprogrammet RE:Source. Skulle projektet beviljas vill man utveckla flera olika områden att säkerställa en hög insamlings- och materialåtervinningsgrad. Förhoppningen är att inkludera allt fler aktörer från näringskedjan och öka efterfrågan på rör och profiler tillverkade av återvunnen rörplast.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Avfall Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter