Varan har lagts till i varukorgen
Så ska gipset vinnas tillbaka
Avfall 25 jan 2019
huvudbild_gips
Det finns potential för att öka återvinningen av gipsavfall. Foto: RISE
Vid nybyggnation, rivning och ombyggnation blir det stora mängder gipsavfall. Idag återvinns bara en liten andel av avfallet till nya gipsskivor, men ett pågående RE:Source-projekt ska få bättre fart på återvinningen.

I dagsläget är det vanligt att gipsavfall deponeras eller används till jordförbättring. Redan nu finns dock tekniken för att återanvända gipsskivor som sekundär råvara till nya gipsskivor. Dessutom finns det en efterfrågan från gipstillverkarna.

– Intresset i branschen är stort och förutsättningarna är väldigt goda, säger Pernilla Johansson på RISE, projektledare för RE:Source-projektet som ska öka återvinningen av gips.

I projektet samverkar materialtillverkare, byggföretag, återvinningsföretag, transportföretag och försäljare av gipsskivor.

Nya lösningar testas

En orsak till att det mesta av dagens gipsavfall hamnar på deponi eller används till jordförbättring beror sannolikt på att tillverkningen av gipsskivor och de gipsspecialiserade återvinningsföretagen finns på få platser. Därför blir direkta transporter av gipsavfall från bygg-, renoverings- och rivningsplatser och från mindre återvinningscentraler ekonomiskt och miljömässigt dyra.

Intresset i branschen är stort och förutsättningarna är väldigt goda

En förstudie tog fram förslag på lösningar för att öka återvinningen av gipsskivor. I det nuvarande projektet ska några av dessa provas.

För att återvinningsgraden ska öka och vara miljö- och kostnadseffektiv behövs det förutom samordnade insamlings- och logistiksystem till exempel också riktlinjer om hur sortering ska göras för att få en tillräckligt ren fraktion.

Premiär för insamlingshubb i Örebro

I förstudien såg vi att det finns behov av regionala hubbar där man kan samla in mindre mängder av gips till större volymer och sen köra dem med samordnade transporter, säger Pernilla Johansson.

sidobild_pernilla-johansson Pernilla Johansson. Foto: RISE

Nu håller projektet på att starta upp en pilotverksamhet med en regional insamlingshubb i Örebro. Avfallshanterare i regionen kommer att kunna lämna in avfallet där.

Efter testperioden ska en utvärdering göras. I nästa steg ska projektet försöka få arbetssättet att fungera i andra delar av Sverige.

Gipsavfall som egen fraktion

För att kunna få en ren råvara separeras gipsen från andra material. Byggavfallet består av rent gips och det är framför allt papparmeringen som behöver avlägsnas.

För störst möjlighet till återvinning bör gipsavfallet sorteras som en egen ren fraktion.

Även om det till exempel hamnar träreglar i fraktionen är det bättre ur återvinningssynpunkt. Det är lättare att sortera bort detta från gipsfraktionen än det är att sortera ut gipset om det hamnat som osorterat avfall.

Instruktioner för avfall

Bygg- och rivningsavfall av gips innehåller ofta spikar, träreglar och plastmattor. Det tar tid att separera gipset och därför är det en större utmaning att öka materialåtervinningen av denna typ av avfall jämfört med hanteringen av spillbitar från gipsskivor vid nyproduktion.

Pernilla Johansson menar att det ibland finns en osäkerhet hos byggföretagen i hur man bör sortera. Det florerar många ”myter” om sortering och hur torrt materialet ska vara för att kunna återvinnas. Detta gäller särskilt vid rivningsgips.

– Visst ska gipset vara rent men till en viss gräns gör det inte så mycket om det finns lite kontaminering. Gipset kan återvinnas ändå, säger Pernilla Johansson. 

Som hjälpmedel till branschen ska projektet ta fram ett standardiserat dokument med instruktioner om sortering enligt de krav som behövs för att materialet ska kunna återvinnas som sekundär råvara i nya gipsskivor.

Visst ska gipset vara rent, men till en viss gräns gör det inte så mycket om det finns lite kontaminering. Gipset kan återvinnas ändå

 Det är väldigt viktigt att de som jobbar på bygg- och rivningsplatserna och de som hanterar avfallet testar att instruktionerna är tillräckligt tydliga och fungerar i praktiken. Vi har löpande dialog med alla inblandade och fångar upp synpunkter, säger Pernilla Johansson.

Ytterst handlar det om att vinna tillbaka gipset så att det stannar kvar i ett cirkulärt system. Pernilla Johansson menar att det finns stora möjligheter att lyckas tack vare engagemanget och viljan i branschen.

Fördjupningsmaterial

OM gipsskivor

Gipsskivor tillverkas genom att kalcinerat gipspulver blandas med vatten och eventuella tillsatsmedel som sedan kläs med papp och härdas till gipsskivor med olika mått och tjocklekar. 

OM projektet

  • Projektnamn: Gipsets väg tillbaka - insamlingssystem för ökad återvinning
  • Projekttid: juni 2018 - juni 2020 
  • Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Övriga medverkande partners: Suez, NNC Recycling, Gyproc Saint-Gobain Sweden AB, NCC och Gyro gipsåtervinning
  • Kostnad och finansiering: 3 946 370 kronor. Energimyndigheten står för 50 procent av finansieringen. Resterande 50 procent är partnernas naturabidrag.  
Källa: RISE
OM Re:Source

RE:Source startade 2016 med visionen att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. RE:Source är tänkt att vara en långsiktig satsning under tolv år. Programmet har finansiering från Vinnova, Formas och Energimyndigheten och leds av RISE Research Institutes of Sweden i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea.

Källa: Re:Source
Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Hållbarhet Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM gipsskivor

Gipsskivor tillverkas genom att kalcinerat gipspulver blandas med vatten och eventuella tillsatsmedel som sedan kläs med papp och härdas till gipsskivor med olika mått och tjocklekar. 

OM projektet

  • Projektnamn: Gipsets väg tillbaka - insamlingssystem för ökad återvinning
  • Projekttid: juni 2018 - juni 2020 
  • Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Övriga medverkande partners: Suez, NNC Recycling, Gyproc Saint-Gobain Sweden AB, NCC och Gyro gipsåtervinning
  • Kostnad och finansiering: 3 946 370 kronor. Energimyndigheten står för 50 procent av finansieringen. Resterande 50 procent är partnernas naturabidrag.  
Källa: RISE
OM Re:Source

RE:Source startade 2016 med visionen att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. RE:Source är tänkt att vara en långsiktig satsning under tolv år. Programmet har finansiering från Vinnova, Formas och Energimyndigheten och leds av RISE Research Institutes of Sweden i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea.

Källa: Re:Source