Varan har lagts till i varukorgen
”I machokulturen vill ingen verka svag”
byggnaQN
Det är lätt att bära på en skam om man känner att man inte lever upp till det rådande machoidealet, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm. Han tror att en förändring är nödvändig för att attrahera den arbetskraft som behövs framöver. Foto: Tobias Sterner.
Stoppa machokulturen utmanar den tuffa jargongen inom byggbranschen. Nu riktar kampanjen in sig på psykisk ohälsa. Om normen i branschen säger att det är dåligt att vara svag, skapas en grogrund för psykisk ohälsa, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm som själv varit drabbad.

Byggbranschen utgörs till 99 procent män. I en bransch där en viss grupp är i så överväldigande majoritet är det vanligt att en viss kultur och norm skapas. Normen blir till outtalade regler för vad som anses vara okej eller normalt inom branschen.

"Arbetet kommer berika hela branschen"

Trots att många drabbas är det fortfarande förknippat med skam att råka ut för psykisk ohälsa som stressproblem eller depression. Kampanjen vill förändra vårt sätt att se på styrka och svaghet. Men den är även ett sätt att göra byggbranschen mer attraktiv, säger förbundsordförande Johan Lindholm när vi träffas på Byggnads huvudkontor i centrala Stockholm.

– Vi behöver ju massor av arbetskraft i byggbranschen framöver när det ska byggas så mycket. Vi behöver både kvinnor och män och fler nyanlända. Och kan vi arbeta med våra föreställningar om hur man ska vara enligt normen så kommer det att berika hela branschen. Det är jag övertygad om.

Det kanske är lite av ett killfenomen, för du kan ju inte ha psykiska problem utan det måste ju vara en fysisk åkomma som gör att du mår dåligt, tänkte jag då.

 

Risken för arbetsplatsolyckor ökar

Målet med årets tema är att alla ska känna sig välkomna som de är och inte behöva leva upp till ett ideal där svaghet är något man undviker att visa.  Forskning från Arbetsmiljöverket visar att ett resultat av den hårda jargongen i branschen är att riskerna för arbetsolyckor ökar. Detta kommer vi att skriva om framöver.

– Vi utmanar alla att hjälpas åt och tillsammans ändra jargongen ute på arbetsplatserna så att alla ska känna sig bekväma på jobbet. Om fler kan få stöd av sina arbetskamrater i stället för att känna sig tvungna att ställa upp på någon slags gammeldags mansroll, har vi nått långt, säger Johan Lindholm.

Hoppas kunna hjälpa andra

En som deltar i kampanjen är anläggningsarbetaren Jens Rundlöf. Han har levt med depressioner under hela sitt yrkesliv och varit rädd för att bli betraktad som svag om han berättade om det på jobbet. När han väl gjorde det blev allt mycket lättare. Han mådde dåligt i tio år innan han sökte hjälp för sina problem. Nu deltar han i kampanjen och hoppas att det kan hjälpa andra i liknande situationer (se länk till höger).

0mkring 15 procent av svenska män och 25 procent av kvinnorna har perioder av psykisk ohälsa som till exempel stressproblematik eller ångest. I faktiska tal handlar det om nästan 1,4 miljoner personer. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Två tredjedelar av dem som begår självmord är män, visar statistik från Karolinska Institutet.

Johan Lindholm berättar att byggbranschens rehabiliteringsföretag Galaxen vittnar om att den psykiska ohälsan ökar.

– Om det tidigare har varit gamla byggnadsarbetare som har fått hjärtfel eller problem i nacken eller armarna, så får Galaxen nu ta hand om allt fler unga människor med psykisk ohälsa, det kan vara droger, stress eller ångest.

byggnads_02 Det tog ett bra tag och flera läkarbesök innan Johan Lindholm förstod att det var kraftiga stressymptom han drabbats av. Foto: Tobias Sterner

Inbyggd prestationsångest

Johan Lindholm tycker att frågan är mycket viktig och har själv haft en period där han på grund av för mycket arbete en morgon inte kom upp ur sängen.

– Mina stressympton kom nog av en inbyggd prestationsångest jag har, men också av att ha ett jobb där man alltid ska ligga i framkant och vara någon form av föredöme. Till slut pallar man inte mer. 

– Det som hände var att jag en kväll skulle gå och lägga mig och så kände jag hur hela världen bara försvann under fötterna på mig och jag tänkte att ”Nu dör jag”.

Det tog sedan ett bra tag innan han förstod att det var kraftiga stressymptom han drabbats av.

– Det kanske är lite av ett killfenomen, för du kan ju inte ha fått psykiska problem utan det måste ju vara en fysisk åkomma som gör att du mår dåligt, tänkte jag då.

Han gick till doktorn upprepade gånger och kollade om det satt i axlarna eller om han hade cancer någonstans. Men det visade sig vara psykiskt. Det här var en tid tillbaka, innan Johan Lindholm blev förbundsordförande.

Men kunde du prata med någon om det som hänt då?

– Nej det var bara hemma jag pratade om det. På arbetsplatsen kunde man kanske säga att man mådde lite dåligt, men inte vad det var. Så de var de där hemma som fick bära det, det var nog rätt tungt särskilt för min fru.

Togs upp på senaste kongressen

På Byggnads senaste kongress fanns en motion i ämnet och det var flera unga killar som gick upp och pratade utifrån egna och arbetskamraters erfarenheter.

– Jag känner igen mig i de killarna och tror att det som hjälper är om vi kan bli mer öppna. Det är viktigt att se att det finns andra som också känner så här. Det tror jag är det mest förlösande, säger Johan Lindholm. 

Anläggningsarbetaren Jens Rundlöf valde efter mycket tvekan att berätta för arbetskamraterna om sina depressioner och svårigheter. Han vill få bort skammen runt psykisk ohälsa och tror att alla skulle tjäna på en byggbransch där man kan prata öppet om hur man mår. (Se video nedan).
Fördjupningsmaterial

FAKTA om kampanjen Stoppa machokulturen

Byggnads driver tillsammans med Byggcheferna sedan 2014 kampanjen Stoppa machokulturen. De arbetar för att göra branschen mer attraktiv för kvinnliga byggnadsarbetare och få fler kvinnor och män att stanna kvar i branschen. Med 99 procent män i byggbranschen saknas inte arbetsuppgifter.

Kampanjen har väckt stor uppmärksamhet, men det kvarstår mycket arbete. Det visade inte minst uppropet #sistaspiken som blev en viktig del av #metoo.

Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Anläggningsarbetaren Jens Rundlöf valde efter mycket tvekan att berätta för arbetskamraterna om sina depressioner och svårigheter. Han vill få bort skammen runt psykisk ohälsa och tror att alla skulle tjäna på en byggbransch där man kan prata öppet om hur man mår. (Se video nedan).
Fördjupningsmaterial

FAKTA om kampanjen Stoppa machokulturen

Byggnads driver tillsammans med Byggcheferna sedan 2014 kampanjen Stoppa machokulturen. De arbetar för att göra branschen mer attraktiv för kvinnliga byggnadsarbetare och få fler kvinnor och män att stanna kvar i branschen. Med 99 procent män i byggbranschen saknas inte arbetsuppgifter.

Kampanjen har väckt stor uppmärksamhet, men det kvarstår mycket arbete. Det visade inte minst uppropet #sistaspiken som blev en viktig del av #metoo.