Varan har lagts till i varukorgen
Säkra hanteringen av träpellets
Arbetsmiljö 4 feb 2019
Pellets
Många fastighetsägare har för dålig kunskap om riskerna med träpellets. Foto: Mostphotos
Om träpellets inte förvaras och hanteras på rätt sätt finns det risk för bland annat brand, dammexplosion, kvävning och förgiftning. Med hjälp av en ny standard ska riskerna minimeras.

Ganska många värmer upp sina bostäder med en pelletspanna, men det saknas ofta kännedom om riskerna som finns om träpelletsen inte hanteras och förvaras på rätt sätt.

Nu har 17 länder gemensamt tagit fram en ISO-standard, riktad till installatörer, leverantörer och anläggningskonstruktörer, med syftet att minimera riskerna. SIS har tillsammans med RISE lett det internationella standardiseringsarbetet.

Installatören ska informera om viktiga säkerhetsrutiner

Standarden innehåller principer och krav för säker hantering och lagring av träpellets i bostäder och andra mindre anläggningar. Hela leveranskedjan från tillverkare till kund omfattas.

Det är mycket viktigt att det finns tydliga rutiner

Den innehåller även krav på att installatören ska informera slutanvändaren om viktiga säkerhetsrutiner. Till exempel om förutsättningarna och nödvändiga försiktighetsåtgärder för att kunna gå in i ett lagerrum för pellets.

– Det är mycket viktigt att det finns tydliga rutiner för hur pelletsen ska hanteras vid transport och lagring och att anläggningen är rätt konstruerad för att minimera riskerna för såväl brand och dammexplosion som för kvävning och förgiftning, säger Anders Lönnermark, ordförande för ISO:s arbetsgrupp för säkerhet hos fasta biobränslen samt forskare på RISE Research Institutes of Sweden i Borås, i ett uttalande på SIS webbplats.

Standard för kommersiella och industriella applikationer på remiss

Standarden omfattar bostäder samt mindre anläggningar. Enligt SIS har ett motsvarande standardförslag för kommersiella och industriella applikationer just gått ut på remiss.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bostäder Brand Säkerhet- och larmsystem Underhåll Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial