Varan har lagts till i varukorgen
Råd och regler i ny bok om solcellsinstallationer
Elproduktion 18 feb 2019
solcellshandboken.webb
Solcellshandboken är en ny handbok från Svensk Elstandard. Foto: Mostphotos
Installation av solcellsanläggningar har blivit allt vanligare men antalet handböcker i ämnet är få. Nu släpper Svensk Elstandard, SEK, boken ”Solceller – råd och regler för elinstallationen”. En bok som ligger helt rätt i tiden, menar författaren Örjan Borgström.

Elektrisk energi från solceller har etablerat sig som en viktig energikälla runt om i världen och metoden har visat sig vara kostnadseffektiv om man jämför med el som utvinns ur fossila bränslen.

Även i Sverige har intresset för solceller ökat, framförallt installationer av privata anläggningar på byggnader men också solcellsparker på flera megawatt. Men hur funkar det egentligen i ett land som Sverige där temperaturen mestadels är låg sett ur ett årsperspektiv? Alldeles utmärkt, menar Örjan Borgström, författare till handboken ”Solceller – råd och regler för elinstallationen”.

– Solceller har egenheten att de är sämre när det är varmt och eftersom vi har ett ganska svalt klimat så är solcellerna effektivare hos oss än i exempelvis Medelhavet, så där vinner vi lite grann, sa Örjan Borgström när Svensk Byggtjänst träffade honom på elmässan i Kista i höstas.

Solcellerna arbetar helt enkelt i ett effektivare arbetsområde, vilket kompenserar för den mindre mängden sol de får. Dessutom kan livslängden på komponenterna bli längre i Sverige jämfört med södra Europa eftersom värme är en åldrande faktor.

Uppdaterade standarder

Svensk Elstandards nya handbok om elektriska aspekter på solcellsinstallationer grundar sig på Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, på europeiska standarder och på praktiska erfarenheter. Det finns mycket att hämta inom standardvärlden vad gäller solceller i dag och mycket av det har Örjan Borgström försökt få in i handboken.

Bland annat har standarden IEC 60364-7-712 Elinstallationer i byggnader – Avsnitt 7-712: Solkraftverk kommit i en nyare version. Även standarden IEC 62446-1 som berör provning och dokumentation av solcellsinstallationer har hunnit uppdateras.

Råd och anvisningar

Det är viktigt att beakta alla frågeställningar som finns innan man väljer att satsa på solceller. Hur stor effekt ska man installera, hur ser kraftledningssystemet ut, vad finns det för olika typer av solceller och hur ser förutsättningarna för solinstrålning ut?

När man väl beslutat sig ger handboken råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Det går att läsa om dimensionering, komponentval, installation, inkoppling och drifttagning.

Användbar för flera målgrupper

Bokens målgrupp är projektörer, installatörer och besiktningsmän av byggnadsplacerade solcellsanläggningar som ansluts till elnätet. Den kan också användas av dem som beställer, eller planerar att beställa, sådana anläggningar eller som redan har en. Handboken är tänkt att användas tillsammans med tillverkarnas information och anvisningar.

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Projektering Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter