Varan har lagts till i varukorgen

Kraftfulla förstärkningar av elnätet i Mellansverige

Eldistribution 8 feb 2019
kraftledning
Svenska Kraftnät satsar 50 miljarder på NordSyd-paketet. Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos
Svenska Kraftnät investerar 50 miljarder i ledningsnätet i Mellansverige fram till 2040. Något som ska ge en kapacitetsökning på upp emot 2 700 megawatt.

För att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning investerar Svenska Kraftnät 50 miljarder i ledningsnätet. Området man valt att fokusera på är det så kallade snitt två som går ner mot Karlstad, Örebro, Mälardalen och Uppsala. Initiativet, som benämns NordSyd-paketet, ska vara klart 2040.

– Den strategi som är antagen är att vi bygger en nätlösning som är robust och flexibel. Detta innebär att vi avser kunna anpassa oss efter de behov som vi kan förutse, säger Sverker Ekehage, utredare för NordSyd-paketet på Svenska Kraftnät.

Planerade åtgärder inom kommande femårsperiod är att byta ut flera ledningar som börjat falla för åldersstrecket. Något som ska generera ytterligare 800 megawatts överföringskapacitet från dagens 7 300 till 8 000 megawatt.

I nästa steg, som sträcker sig fram till 2030, ska tre gamla 220-kilovoltsledningar ersättas med 400-kilovolts dubbelledningar. Även de tre äldsta 400-kilovoltsledningarna på sträckan ska ersättas med dubbelledningar. Detta förväntas vara klart senast 2040. Alla dessa åtgärder ska göra att man landar på en total överföringskapacitet om drygt 10 000 megawatt, det vill säga 2 700 megawatt mer än dagens kapacitet.

Hela uppgraderingen av NordSyd-paketet beräknas kosta drygt 50 miljarder kronor.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Infrastruktur
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter