Varan har lagts till i varukorgen

Känt torg har fått ett ansiktslyft

sergelstorg_01
Nu har Sergels Torg i Stockholm fått ett ansiktslyft. Tätskikt har bytts ut och man har förstärkt konstruktionen. Foto: Tobias Sterner
Nu har Sergels Torg i Stockholm fått ett ansiktslyft. Tätskikt har bytts ut och man har förstärkt konstruktionen. Foto: Tobias Sterner
Sergels Torg i Stockholm har bytt tätskikt och fått en förstärkt konstruktion. Den största utmaningen i projektet har varit att ta hänsyn till både fastighetsägare, fotgängare och kollektivtrafik. Nu är projektet nominerat till Årets Bygge 2019.

Sergels Torg har under femtio år utsatts för allt från demonstrationer, till kulturarrangemang och intensiv biltrafik. Ett välanvänt torg som med åren blivit slitet och nedgånget.

Nu har den välkända platsen fått ett ansiktslyft. Flera hundra personer har arbetat dygnet runt i sju år för att skapa en ny mötesplats i Stockholm. Tätskikt har bytts ut och man har förstärkt konstruktionen vid Sergels torg och dess anslutande gator för att säkerställa en livslängd på ytterligare 50 år. Totalt har cirka 31 000 kvadratmeter renoverats, en yta som motsvarar sex fotbollsplaner.

Arbetar i etapper

För att begränsa störningarna i området så genomfördes arbetet i olika etapper. Man började med att riva gammal asfalt, betong och tätskikt. Sedan gjordes en förstärkningsgjutning i betong, det lades nytt tätskikt och gjöts spårkroppar, för att sedan återställa gatan. Det har även tillverkats nya dagvattenbrunnar, dragits nya ledningar, lagts plattor och planterats träd.

Ny metod för att vattenblästra

Under projektet testades för första gången en helt ny metod för att vattenblästra betong.

– En teknisk utmaning har varit att kunna rengöra betongytan till samtliga betongdäck som skulle förstärkas utan att störa verksamheten i underliggande lokaler, säger Göran Werme, projektansvarig på WSP.

Här har nu gällande myndighetskrav frångåtts och projektanpassats då en vattenblästringsmetod med mindre vattenmängder och lägre vattentryck använts. Kraven på rengöringen kunde modifieras då den senaste forskningen inom området tillämpades istället för nu gällande normkrav. Entreprenören kunde utifrån de nya kraven ta fram en lättare utrustning som både innebar mindre störningar ljudmässigt och risken för genomslag i konstruktionen vilket innebar att verksamhet i lokaler under betongdäcken kunde fortgå.

Tillgänglighet viktigt

Den kanske största utmaningen i projektet har varit att ta hänsyn till alla förbipasserande. Totalt passerar hela 70 000 människor Sergels Torg varje dag. Alla butiker i området skulle dessutom kunna hålla öppet som vanligt.

De sociala hållbarhetsfrågorna har varit mycket viktiga i projektet och vi har arbetat en hel del med tillgänglighet i området.

– De sociala hållbarhetsfrågorna har varit mycket viktiga i projektet, och vi har arbetat en hel del med tillgänglighet i området. Eftersom Sergels torg är en mycket viktig plats i Stockholm, både för kollektivtrafik, kulturliv och handel så har det jobbats aktivt med att möjliggöra fortsatt tillträde till detta, säger Göran Werme.

Han nämner ett exempel i somras då produktionen fick avbrytas med kort varsel på grund av en stor demonstration. Även terrordådet på Drottninggatan påverkade arbetet och medarbetarna.

Vibrationsmätare uppsatta

Buller och vibrationer har också varit en viktig del att ta hänsyn till. Det fanns därför vibrationsmätare uppsatta och vid varje bullrande arbetsmoment har ljudmätningar genomförts.

– Vi har haft bullerdämpande tält. Detta har också varit positivt för påverkan rent visuellt av platsen. Mycket arbete har också lagts på att hålla ordning på etableringsområdena, dels för säkerheten på arbetsplatsen men också för dem som rör sig i området, eftersom det skulle kunna vara så att någon utanför området får tag på något material och skadas, säger Göran Werme.

Nuvarande Sergels Torg byggdes under 60-talet och gatorna i projektområdet är byggda som ett stort brodäck och där under ligger delar av Plattan, Sergelgången och butiker. Sergels Torg har fått sitt namn efter bildhuggaren Johan Tobias Sergel.

OM Projektet

Projektnamn: Sergels Torg tätskiktsbyte
Byggherre: Stockholm stad
Byggentreprenör: Skanska
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Ersättningsform: Löpande räkning
Total kostnad: 1,65 miljarder kronor

Källa: Tidningen Byggindustrin
FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena i samarbete med Svensk Byggtjänst.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 26 mars 2019 på Cirkus i Stockholm.
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Konstruktion Arbetsmiljö Infrastruktur Renoveringar
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Fler nyheter

OM Projektet

Projektnamn: Sergels Torg tätskiktsbyte
Byggherre: Stockholm stad
Byggentreprenör: Skanska
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Ersättningsform: Löpande räkning
Total kostnad: 1,65 miljarder kronor

Källa: Tidningen Byggindustrin
FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena i samarbete med Svensk Byggtjänst.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 26 mars 2019 på Cirkus i Stockholm.