Varan har lagts till i varukorgen
Friktionen minskar på nya vägbeläggningar
Forskning 8 feb 2019
varningsmarke
Den nya undersökningen av VTI rekommenderar att man fortsätter använda skyltning för att varna bilister vid nya vägbeläggningar. Foto: Mostphotos
En ny studie visar att friktionen på nya beläggningar avtar de första veckorna innan den stabiliseras. Rapportförfattarna rekommenderar därför att friktionsmätning genomförs först när vägen trafikeras igen.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har undersökt hur friktion och makrotextur förändrades på vägar med nya beläggningar. Hypotesen var att friktionen skulle öka sedan trafik släpptes på men resultatet blev tvärtom.

Efter trafikpåsläpp och några veckor framåt minskade friktionen istället med 15 till 35 procent innan den stabiliserades vid en normal nivå. Minskningen på de fyra undersökta sträckorna sågs både mellan hjulspår och i det högra hjulspåret. Enligt forskarna är därför orsaken inte enbart att trafik har börjat köra på beläggningarna.

Ingen ökning av olyckor

I samma projekt har man också undersökt om trafikolyckor på beläggningarna ökar när dessa är nya. Beläggningar som har undersökts är de med stenrik asfaltbetong, tät asfaltbetong och tunnskiktsbeläggning. Olyckor under åren 2010–2017 har undersökts och ställts mot de senaste beläggningsåtgärderna som genomförts i Västra Götaland och Östergötland.

Resultatet visar att det inte finns några tydliga samband mellan olyckor och nya beläggningar.

Utför mätning senare

Även om det idag inte finns några riktlinjer för när friktionen på ny beläggning ska mätas rekommenderar man i rapporten att det görs först cirka tre veckor efter att trafiken släppts på. Det om inte uppenbara friktionsproblem inträffar.

Rekommendationen utgår ifrån att de initiala förändringarna då har avtagit och friktionen stabiliserats. Resultaten, menar forskarna, tyder på att en mätning av vägen innan trafikpåsläpp kommer att överskatta friktionen.

En tillfällig skyltning för slirig väg eller våt vägbana rekommenderas också att fortsätta som idag. I alla fall till en friktionsmätning har gjorts.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter