Varan har lagts till i varukorgen
Det händer med elnätet vid en landskris
Eldistribution 5 feb 2019
elnat_kris
Energimyndigheten utarbetar tillsammans med andra aktörer styrel som en metod för planering där samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid en frånkoppling av elnätet. Foto: Mostphotos
Vid en allvarlig kris i landet kopplas elnätet ifrån för att styras om till endast de mest samhällsviktiga elanvändarna. Från i år och fram till 2021 pågår arbetet med den tredje nationella planeringsomgången av styrel hos Energimyndigheten.

Energimyndighetens arbete med styrel görs i samarbete med Svenska Kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Den tredje nationella planeringsomgången inleds med att de tre aktörerna ska genomföra olika utbildningsinsatser för bland annat statliga myndigheter, kommuner och elnätsföretag.

Lindra konsekvenserna vid en eleffektbrist

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om denna frånkoppling behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Allvarlig påfrestning på samhället

Det har hittills aldrig inträffat i Sverige att landet inte klarat av att upprätthålla balansen mellan produktion och efterfrågan. Om en sådan situation skulle uppstå är en sista åtgärd att koppla ifrån elanvändare för att skydda elsystemet från en okontrollerad frånkoppling, eller i värsta fall en total kollaps. En sådan frånkoppling skulle innebära en stor och allvarlig påfrestning på samhället.

Inom styrel finns det olika nivåer för hur elanvändare prioriteras vid en omfattande störning. Elanvändare som har stor betydelse för liv, hälsa och samhällets viktigaste funktioner på kort och lång sikt prioriteras högst. Längre ned på en åttagradig skala klassas elanvändare som har betydelse för sociala och kulturella värden, samt övriga elanvändare.

Alla uppmuntras klara en vecka utan el

Prioriteringen innebär att privatpersoner inte kan förvänta sig att prioriteras vid en stor elstörning. Därför uppmuntrar bland annat Försvarsberedningen alla medborgare att kunna klara sig själva under en veckas tid, utan stöd från det offentliga. 

Fastighetsägare måste vara förberedda

Till den som äger ett flerbostadshus har Energimyndigheten gett ut ett gratis informationsmaterial att ladda ner med bland annat information om utkylningstider (se länk till höger). Vid ett längre elavbrott gäller det att ha förberett åtgärder som gör att de boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem.

Generellt kyls flerfamiljshus ut betydligt långsammare än enfamiljshus. Till slut blir det dock för kallt att vistas i husen och de boende kan tvingas flytta. I förlängningen drabbas huset av skador genom att vattenburna värmesystem och vattenledningar börjar frysa sönder.

Vems är ansvaret för att värmen kommer fram?

Många avtal om fjärrvärmeleveranser anger en avlämningspunkt där fjärrvärmeleverantörens ansvar slutar. Avlämningspunkten ligger normalt utanför fastig­hetens interna värmedistributionssystem, vilket innebär att fjärrvärmeleverantören inte har något ansvar för att värmen kommer fram till lägenheterna.

Äldre och sjuka människor måste ofta evakueras redan efter några timmar när vädret är kallt och värmesystemet inte fungerar. Det finns portabla kaminer som kan användas i enskilda rum för att skapa reservvärme och därmed bidra till att fördröja en evakuering.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Har du vad som behövs för att klara ett längre elavbrott?

Följande är bra att ha hemma vid ett längre elavbrott:

 • Ficklampa och extrabatterier så att du kan se i mörkret
 • Stearin-/värmeljus och tändstickor/tändare
 • En batteridriven radio så att du kan få information om elavbrottet
 • Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen
 • Ett campingkök eller matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp
 • Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera samt soppåsar att trä över toalettstolen om det inte går att spola
 • Några PET-flaskor med infruset vatten i frysen, till dricksvatten eller vatten för matlagning
 • Sovsäck och filtar
 • Reservkamin och bränsle
Källa: Tips från Energimyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Elproduktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Har du vad som behövs för att klara ett längre elavbrott?

Följande är bra att ha hemma vid ett längre elavbrott:

 • Ficklampa och extrabatterier så att du kan se i mörkret
 • Stearin-/värmeljus och tändstickor/tändare
 • En batteridriven radio så att du kan få information om elavbrottet
 • Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen
 • Ett campingkök eller matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp
 • Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera samt soppåsar att trä över toalettstolen om det inte går att spola
 • Några PET-flaskor med infruset vatten i frysen, till dricksvatten eller vatten för matlagning
 • Sovsäck och filtar
 • Reservkamin och bränsle
Källa: Tips från Energimyndigheten