Varan har lagts till i varukorgen

Utmana normer i dina visualiseringar

Normviz
Skaparna av den nya handboken vill att bilder och illustrationer inom stadsutveckling ska avspegla befolkningen på ett bättre sätt. Foto: Normviz
Visualiseringar vid stadsutveckling blir lätt likriktade i fråga om exempelvis ålder och etnicitet. Nu finns en handbok för att motverka detta. Syftet är att bidra till mer inkluderande städer.

När städer och byggnader ska utvecklas är visualisering ett viktigt verktyg. Frågan är bara hur väl illustrationerna avspeglar sammansättningen av de människor som kommer att vistas på platserna. Detta är fokus i en handbok respektive en vägledning som nu lanserats.

Tanken är att öka medvetenheten kring hur normer yttrar sig i visualiseringar och med hjälp av den nya handboken ska det bli lättare att arbeta normkritiskt vid gestaltning. Det berättar Marcus Jahnke som är gruppchef på forskningsinstitutet RISE och en av de som deltagit i projektet.

– Visualiseringar som bara representerar eller visar en del av befolkningen bidrar till att skapa städer just för den delen, men inte för alla, säger Marcus Jahnke i ett pressmeddelande.

Ska bidra till inkludering

Han och de andra som tagit fram materialet vill se illustrationer som visar en större blandning i fråga om till exempel kön, ålder, funktionsvariation och etnicitet. I förlängningen ska detta bidra till mer inkluderande städer.

Handboken och vägledningen har sitt ursprung i ett samarbete mellan Visual Arena, Lindholmen Science Park, White arkitekter, Skanska, RISE och Chalmers arkitektur. I målgruppen ingår alla som på olika sätt arbetar med visualiseringar i stadsutveckling och arkitekturprojekt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Arkitektur
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial