Varan har lagts till i varukorgen
Tegelmurar ska minska bullret från gatan
Samhällsplanering 5 dec 2019
tegelmur_webb
En modell i mindre skala av en av tre olika tegelmurar som ska testas i Helsingborg för att minska bullret. Foto: Helsingborgs stad
Kan tegelmurar minska bullret från en trafikerad gata? Det ska Helsingborgs stad testa i ett projekt där tre olika typer av tegelmurar ska prövas.

I slutet av det här året och i början av 2020 ska murarna byggas vid Eneborgsplatsen i Helsingborg. Syftet är att testa en ny sorts bullerskydd och det ska pågå under en längre tid.

Förutom att mäta bullernivåerna ska kommunen även se hur projektet påverkar området. Därför ska man undersöka hur hastigheter, trafiksäkerhet, trygghet, attraktivitet och upplevelsen påverkas.

Skapa goda ljudmiljöer

Projektet är en del i kommunens arbete med att skapa goda ljudmiljöer, där man ska se på ljudupplevelsen i staden som helhet och inte endast fokusera på decibel och bullernivåer.

Då det är svårt att hitta sätt att dämpa trafikbullret i en tät stadsmiljö utan att detta får negativa effekter för trygghet och stadsbild försöker man hitta metoder som dämpar bullret samtidigt som stadsmiljön förbättras.

tegelmurens-delar_webb Så ska tegelmurarna se ut. Illustration: Helsingborgs stad
Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter