Varan har lagts till i varukorgen
Stora brister i underhåll av nödbelysning
33267861-green-fire-escape-sign-hang-on-the-ceiling-in-the-office
Tillsynen av nödbelysning i offentliga lokaler och andra fastigheter måste prioriteras bättre, menar föreningen FSN. Foto: Mostphotos
Många fastighetsägare utför inte nödvändigt underhåll av nödbelysningen. Det menar föreningen FSN som genomfört en ny förstudie av offentliga lokaler.

Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning, FSN, har i en förstudie tittat på hur den befintliga nödbelysningen fungerar och om fastighetsägarnas respektive myndigheternas tillsyn fungerar.

Nedslående resultat

Ett nedslående resultat är att nödbelysningen i offentliga lokaler alltför ofta är satt ur funktion vilket utmanar säkerheten. Orsaken är att fastighetsägarna inte utför det underhåll som krävs och att myndigheterna inte utövar den lagstadgade tillsynen i tillräcklig omfattning, menar förstudien.

Krav på nödbelysning gäller i alla former av lokaler där barn och vuxna vistas, till exempel skolor, arbetsplatser, hotell, shoppingcenter, evenemangslokaler.

I förstudien upptäcktes bland annat hotell där nästan all nödbelysning var ur funktion, en skolaula för 450 elever utan synlig hänvisningsarmatur och en konsertlokal för 1 400 besökare utan fungerande nödbelysning. En plötslig brand skulle till exempel riskera att drabba ett mycket stort antal människor.

Ansvariga myndigheter måste prioritera

Situationen med underhåll och tillsyn har förvärrats de senaste åren. Det anser Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning som menar att tillsynen av nöd- och hänvisningsbelysning i offentliga lokaler och andra fastigheter måste prioriteras av ansvariga myndigheter som Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Man menar att även regeringen måste ta problemen på allvar.

Inför rapporteringsplikt

En första åtgärd vore att omedelbart tvinga ansvariga myndigheter att utföra sin tillsynsskyldighet av nödbelysning i samtliga offentliga lokaler, fastigheter och arbetsplatser.

En andra åtgärd vore att införa en årlig så kallad rapporteringsplikt avseende underhåll av nöd-och hänvisningsbelysning liknande den som idag finns för ventilationskontroll, OVK.

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Bestämmelser Underhåll
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter