Varan har lagts till i varukorgen

Stadsdelars hållbarhet kan certifieras

Hållbarhet 12 dec 2019
citylab_webb
Den senaste certifieringen inom Citylab gör det möjligt att certifiera befintliga stadsdelars hållbarhet. Foto: Lars Johansson/Mostphotos
Nu kan även befintliga stadsdelar bli certifierade enligt Citylab från Sweden Green Building Council. Den ger ett kvitto på en stadsdels hållbarhet.

Redan hösten 2018 certifierades stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen i Göteborg. Då för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Sedan dess har ytterligare tre certifieringar inom Citylab kommit. Den senaste är för en befintlig stadsdels hållbarhet.

sigrid_webb Sigrid Walve, chef Citylab. Foto: Sweden Green Building Council

– Är man en förvaltare så kan man certifiera den bebyggda miljön som man redan har för att få svar på hur hållbar den är och jobba med att göra den ännu mer hållbar, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council.

Ett avgränsat område

De övriga certifieringarna inom Citylab är för handlingsplaner för stadsutvecklingsprojekt och för handlingsplan för delprojekt. Citylab utgår mycket från Agenda 2030 och de svenska hållbarhetsmålen som finns.

Samtidigt börjar fokus skifta till att även prata om hållbarhet för den befintliga bebyggelsen.

– Vi märker ett allt större intresse för byggnader i förvaltningsskedet, det vi redan har. Det har varit ett väldigt stort fokus att jobba med hållbarhet i nyproduktion men jag tror att intresset kommer att bli bara större och större att jobba med det som vi redan har, säger Sigrid Walve.

Flera olika indikatorer

För att en stadsdel ska kunna klassas som hållbar är det flera olika parametrar som mäts. Det handlar om trygghet, tillit till grannskapet, platser, serviceutbud, blandning av bostäder, ljudmiljön, luftkvalitén, inomhusmiljön, restavfall, resvanor, byggnaders energianvändning, klimatpåverkan, biologisk mångfald, dagvattenrening och översvämningsrisker.

Det är de 15 indikatorer som används för att se om en stadsdel når hållbarhetsmålen.

– Sedan är det ett stort fokus på barn och äldre i hela certifieringssystemet. Det är viktigt att utgå från barns perspektiv men vi vet också att befolkningen åldras och det kommer att bli fler äldre i samhället, säger Sigrid Walve.

Sweden Green Building Council söker nu efter stadsdelar som vill vara pionjärer i att använda den nya certifieringen. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial