Varan har lagts till i varukorgen

Mer grönt i mindre orter

park_webb
I genomsnitt finns det 287 kvadratmeter tillgänglig grönyta per person i Sveriges tätorter. Foto: Mostphotos
Grönområdena i Sveriges samtliga tätorter har kartlagts. Undersökningen, som har gjorts på uppgifter från 2015, visar att de mindre tätorterna oftast är grönast.

Statistiska centralbyrån, SCB, har undersökt alla Sveriges tätorter utifrån deras befolkning år 2015. En tätort har 200 invånare eller fler. I genomsnitt finns det 458 kvadratmeter grönyta per person i Sveriges tätorter.

Men det skiljer sig mycket mellan stora städer och mindre orter. Medan invånarna i de minsta tätorterna hade omkring 2 000 kvadratmeter grönyta per person så är samma siffra i storstäderna 183 kvadratmeter.

Mycket på privat mark

SCB beräknar att omkring en tredje del av all grönyta inte är tillgänglig för allmänheten utan står på privat mark och utgörs av bland annat privata villaträdgårdar.

I genomsnitt är 63 procent av grönområdena tillgängliga för allmänheten och det är i de största tätorterna som störst andel av grönområdena är tillgängliga för alla.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter