Varan har lagts till i varukorgen
Många vinster med sänkta returtemperaturer
Energi 5 dec 2019
Fjärrvärmeundercentral
Höga returtemperaturer i en byggnad är ett tecken på att byggnadens värmedistribution inte fungerar som det ska. Foto: Anders Strömberg
Genom enkla åtgärder kan fastighetsägare sänka returtemperaturen i sitt fjärrvärmesystem. Förutom lägre fjärrvärmekostnader ger detta stora miljövinster för samhället då förlusterna i fjärrvärmenäten sänks.
Det är fjärrvärmebolaget och samhället i stort som gör de största vinsterna då fastighetsägaren sänker returtemperaturen till fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmebolaget får exempelvis minskad energianvändning med bibehållen leveranskapacitet och ökad elproduktion i kraftvärmeanläggningar. Medan samhället får minskade utsläpp av exempelvis växthusgaser och lokala luftföroreningar.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Ekonomi Miljö Samhällsplanering Underhåll Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter