Varan har lagts till i varukorgen
Lågt betyg för boendeinflytande
Bostäder 4 dec 2019
3040342-lagenheter-i-bostadsomrade-4
Nöjdheten hos de boende har totalt försämrats något jämfört med den senaste undersökningen. Foto: Mostphotos
En ny undersökning visar att hyresgästinflytandet i Göteborgsregionen genomgående får låga betyg från både kommunala och privata värdar.

Hyresgästföreningen i region västra Sverige har under 2019 genomfört en stor medlemsundersökning för att ta reda på hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende. Enkäten har besvarats av cirka 14 500 hyresgäster i 13 kommuner.

Nöjdheten har totalt sett försämrats något jämfört med vår senaste undersökning från 2016, uppger Hyresgästföreningens analytiker Nils Thylén.

Mer nöjda hos allmännyttan

Resultatet visar att hyresgäster hos de allmännyttiga bolagen är något mer nöjda med sitt boende än de som bor hos privatvärdar. Speciellt tydligt är det för hyresvärdarnas service samt reparationer och underhåll, och även när det gäller möjligheten till inflytande. Skillnaden mellan allmännyttorna och privatvärdarna är dock mindre nu jämfört med 2016.

– Det hade varit positivt om det minskade glappet mellan allmännyttiga och privata värdar berodde på att de privata värdarna höjt sina betyg. Nu är det tyvärr bara delvis så, det minskade glappet beror i högre grad på att allmännyttorna har försämrat sig, säger Nils Thylén i ett pressmeddelande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial