Varan har lagts till i varukorgen
Här finns första klimatneutrala certifikatet
Hållbarhet 3 dec 2019
Lidl Visby
Den klimatneutrala butiksbyggnaden blir ett resultat av nära samarbete mellan beställare, arkitekt och entreprenör. Illustration: LINK Arkitekter
Hållbarhetscertifikatet NollCO2 har nu delats ut för första gången. Det är en matvarukedja som bygger en butik som ska klara certifieringens krav på nettonollutsläpp av koldioxid.

Bygg- och anläggningssektorn strävar som bäst mot målet om klimatneutralitet till 2045. Väldigt kort sammanfattat innebär detta att nollnettoutsläpp ska uppnås, det vill säga att utsläppen av koldioxid inte ska vara större en kompensationsåtgärder som görs för att till exempel binda upp koldioxiden på olika sätt.

Några har kommit lite längre i detta arbete. Matvarukedjan Lidl är ett av fyra pilotprojekt utvecklingen av certifieringen NollCO2 som tagits fram av Swedish Green Building Council, SGBC.

Livsmedelsbutik i Visby

Det står nu klart att kedjans kommande livsmedelsbutik i Visby blir först i landet med att klara certifieringen som kräver nettonollutsläpp genom byggnadens hela livscykel. Från materialtillverkning och fram till rivning.

– Det var inte längesedan byggnader med nettonoll klimatpåverkan kändes som en avlägsen framtidsvision och som något för experimentella forskningsprojekt. Certifikatet är beviset på att det är faktiskt är möjligt, säger matvarukedjans VD i ett pressmeddelande.

Till sommaren 2020 är det tänkt att butiken ska öppna. Projektet drivs tillsammans med LINK Arkitekter som uppger att det är flera samverkande lösningar som bidragit till att nettonollutsläpp kan uppnås.

Många lösningar samverkar

Bland annat handlar det om energisnål belysning, solcellsanläggning och växtlighet på butikens tak. Därutöver anläggs eko-zoner för insekter och fåglar samt laddningsstationer för elbilar och elcyklar.

Energiförbrukningen är ofta hög i livsmedelsbutiker. LINK arkitekter uppger att detta krävt en mycket genomtänkt anpassning av hela byggnaden vad det gäller exempelvis konstruktion, fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar och energisystem. Huset är nästan uteslutande byggt i trä,

För att klara certifieringen krävs alltid exempelvis Miljöbyggnad eller Svanen i botten. De kriterier som gäller för NollCO2 är på nivåer som nu måste börja gälla för hela branschen om de nationella och globala klimatmålen ska kunna uppnås, enligt SGBC.

OM NollCO2

  • Certifiering med krav för byggprodukter, leverantörer, materialtillverkare, byggentreprenörer och energiproducenter men även för den som ska använda byggnaden.
  • Del av det internationella projektet Advancing Net Zero som har till syfte att främja byggnader utan utsläpp.
  • Endast byggnader certifierade med Miljöbyggnad 3.0, BREEAM SE 2017, LEED v4 eller Svanen 089 kan certifieras med NollCO2.
Källa: SGBC
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Energieffektivisering Konstruktion Miljö
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM NollCO2

  • Certifiering med krav för byggprodukter, leverantörer, materialtillverkare, byggentreprenörer och energiproducenter men även för den som ska använda byggnaden.
  • Del av det internationella projektet Advancing Net Zero som har till syfte att främja byggnader utan utsläpp.
  • Endast byggnader certifierade med Miljöbyggnad 3.0, BREEAM SE 2017, LEED v4 eller Svanen 089 kan certifieras med NollCO2.
Källa: SGBC
Fördjupningsmaterial