Varan har lagts till i varukorgen

De digitaliserar genom hela processen

Digitalisering 13 dec 2019
Celcius
I projektet Celcius är det den digtala modellen som gäller genom hela kedjan. Foto: Montage/Viktor Ginner
Husprojektet Celsius beskrivs som ett av de mest digitaliserade någonsin i Sverige. BIM används maximalt i projektering, produktion och förvaltning. Nu väcker bygget internationellt intresse.

Det duggar lätt över Uppsala Science Park. Temperaturen orkar sig bara ett par grader över nollan och kalla vindar drar mellan byggnaderna utmed Dag Hammarskjölds väg.

Desto varmare är det på ett platskontor som finns i området sedan förra året.
Här inne står Vasakronans projektchef Anders Boström vid en pekskärm och navigerar sig runt i den digitala modellen för labb- och kontorsfastigheten Celsius. Nästa år ska hyresgästerna börja flytta in.

– Det vi ser på den här skärmen är exakt samma som alla i hela projektet ser och jobbar mot i sina telefoner och surfplattor, säger Anders Boström.

En juridisk bygghandling

Den digitala modellen gäller som juridisk bygghandling, innehåller samtliga måttsättningar och är utförd på ett sätt som ska minimera utrymmet för "på-plats-lösningar". Mottot är att om det inte finns i BIM-verktyget så ska det inte byggas.

Anders Boström drar med två fingrar över skärmen och zoomar in på en ledning som kryssats över. Här har en rörmokare sett att dragningen kommer att krocka med en pelare och därför föreslagit en annan lösning. Ändringen i modellen blir synlig för alla i projektet.

– Många projekterar digitalt men gör sedan om alltihop till döda ritningar men här följer modellen med ut i produktionen, säger Anders Boström efter att vi lämnat platskontoret och begett oss till själva bygget.

Slussen en förebild

Han berättar att ombyggnaden av Slussen i Stockholm varit en förebild. Det enorma anläggningsprojektet har ända sedan starten fått mycket uppmärksamhet för hur BIM tillämpats genom byggprocessen.

Idag skulle jag säga att vårt projekt är det som kommit längst fram av alla i fråga om digitalisering

I ombyggnadens inledande skede för några år sedan utgjordes den digitala tillämpningen till stor del av exempelvis visualisering och kommunikation kring de kommande förändringarna. I projekteringen handlade det sedan mycket om gemensam granskning, analyser och simulering av bland annat brand och akustik. Under produktionsskedet har saker som tidsplanering och logistik kunnat hanteras med hjälp av den digitala modellen.

– Idag skulle jag säga att vårt projekt här i Uppsala är det som kommit längst fram av alla i fråga om digitalisering. Vi använder uteslutande modellen och gör det fullt ut i både produktion och all typ av ärendehantering.

Intresse i utlandet

Projektet har även uppmärksammats utomlands. Anders Boström berättar att en delegation från ett av Japans större byggbolag nyligen var på besök för att studera processen. Detta efter rekommendation från norska StreamBIM som är den valda mjukvaruleverantören för Celsius.

Celsius Celsius rymmer labb- och kontorslokaler på 10 000 kvadratmeter. Foto: Viktor Ginner

Men det har funnits utmaningar. För i stort sett alla inblandade är det första gången som pappersritningarna slopas till fördel för telefoner och plattor.

– De flesta ute i produktionen har aldrig jobbat på det här sättet tidigare. Har man haft ett visst sätt att läsa ritningar eller göra anteckningar under många år kan det självklart vara svårt att ställa om, men faktiskt så har responsen från väldigt många varit att det är så här de helst skulle jobba även framöver, säger Anders Boström.

Uppdateras hela tiden

Modellen uppdateras med täta intervaller. Alla ärenden, åtgärder eller problem som dyker upp kommuniceras med hjälp av digitala platsbesked som är kopplade till modellen och åtkomliga för alla. På så sätt behöver ingen springa runt på bygget eller vänta på mejl för att få svar på en fråga.

Den stora grejen är att det blir betydligt färre fel i produktionen

Tillbaka på platskontoret har Kjell Karlsson ganska nyligen slagit sig ner vid sin dator. Han representerar företaget Byggstyrning som har ansvar för projekt- och projekteringsledning i Celsius. Resultatet av att jobba modellbaserat genom hela processen är glasklart, enligt honom.

Celsius BIM-ansvarige Per Höglin och projektledare Kjell Karlsson studerar modellen. Foto: Viktor Ginner

– Den stora grejen är att det blir betydligt färre fel i produktionen. Vi har som mantra att vi bygger som vi har ritat och det blir en utmaning för projektörerna att de måste rita allting helt rätt. Modellen gäller och allt ska kunna monteras därefter.

Kan ge mindre spill

I och med att all planering och måttsättning är så noga utritad i BIM-verktyget finns en förhoppning om att kunna hålla nere materialspillet. Några sådana analyser har dock inte gjorts än så länge.

Klart än dock att modellen och all information den innehåller kommer att tas vidare in i förvaltning. Detta sker med hjälp av mjukvara som Vasakronan utvecklat tillsammans med Sweco.

Celsius i Uppsala är inte särskilt typiskt för branschen. Visserligen har det skett en påtaglig teknisk utveckling i byggsektorn men de digitala lösningarna hittas främst i projekteringsskedet medan produktionen fortfarande är traditionellt strukturerad för det mesta. Detta konstateras i den nya rapporten "Digital byggetablering" som tagits fram av ett flertal aktörer i samarbete med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Svårt med nätverk

Som en del av innehållet finns en enkätundersökning som bland annat visar att det relativt ofta är svårt att få till den mest grundläggande förutsättningen – nämligen en stadig nätverksförbindelse för hela byggetableringen. Det finns dock gott om snabba och relativt enkla lösningar på detta problem, konstateras i rapporten.

I studien redovisas även ett slags mognadsgrad för ett flertal digitala tillämpningar. Tanken är att listan ska kunna användas som stöd för att hitta en lämplig nivå om man vill påbörja en modernisering av sina processer.

Exempelvis är det ganska lätt att komma igång med så kallade BIM-kiosker. Här handlar det om att förse byggarbetsplatsen med en station som ger tillgång till modellen och i vissa fall även annan information om ritningar eller montageanvisningar. På så sätt kan alla i produktionen ta hjälp av den digitala källan från projekteringen även om det är en pappersritning de håller i handen.

Fördjupningsmaterial

OM Nyttorna i BIM

BIM står för Byggnadsinformationsmodell och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Bland nyttorna finns följande:

  • Bättre och mer ändamålsenliga produkter
  • Effektivare processer
  • Högre kvalitet i processer och produkter
  • Lägre tidsåtgång
  • Lägre kostnader
Källa: BIM Alliance
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Nyttorna i BIM

BIM står för Byggnadsinformationsmodell och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Bland nyttorna finns följande:

  • Bättre och mer ändamålsenliga produkter
  • Effektivare processer
  • Högre kvalitet i processer och produkter
  • Lägre tidsåtgång
  • Lägre kostnader
Källa: BIM Alliance