Varan har lagts till i varukorgen
Branschen överens om nya regler för rörgenomföring
Innemiljö 13 dec 2019
Rörgenomföring
Branschorganisationerna är överens om vad som ska gälla vid rörgenomföring. Foto: GVK
GVK, BKR och Säker Vatten arbetar för fullt med revideringen av sina branschregler som ska börja gälla 1 januari 2021. Nu har parterna kommit överens om nya regler för rörgenomföring.

I vintras beslutade organisationerna GVK, BKR och Säker Vatten att utöka sitt samarbete. De påbörjade då en gemensam revidering av sina branschregler för att säkerställa att deras tekniska krav är tydligt förenliga med varandra.

Nu har en arbetsgrupp med representanter från de tre organisationerna samt leverantörer av VVS-produkter och tätskikt kommit överens om nya regler kring rörgenomföring på vägg i våtrum. Det handlar om avståndet mellan rör, djupet på väggbricka samt metoden för att täta genomföringar på vägg med plastmatta.

CC-avståndet ökas

Enligt dagens branschregler ska centrumavståndet, cc-avståndet, mellan rörgenomföringar i våtrumsvägg vara minst 40 millimeter, mm. Det är alldeles för kort, menar de som jobbar i våtrum, skriver GVK i ett pressmeddelande. Bland annat kan det bli svårt att montera tätskiktet tätt och att få plats med materialet.

Den nya överenskommelsen innebär att:

  • Rör med diameter upp till och med 32 mm ska ha ett cc-avstånd på 60 mm ±2.
  • För rör med diameter över 32 mm ska avståndet mellan rörens mantelyta vara minst 60 mm.

Tätning helst med butylband

Problematiken kring dagens väggbrickor, som är för låga för att klara bygghöjden av en krängd plastmatta som tät- och ytskikt har också utretts inom arbetsgruppen. Man har även diskuterat tätningsmetoder för rörgenomföringar vid plastmatta.

Lösningen man har kommit fram till är att tätning av rörgenomföring helst ska göras med butylband om inte leverantören rekommenderar annat.

Följande mått har arbetsgruppen kommit överens om för själva tätningen;

  • Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt, max 6 mm radiellt ut från röret.
  • Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 6 till 9 mm utanför färdigt ytskikt. Vid kapningen får ingen åverkan göras på tätningen.
  • Brickan ska ha en axiell frigång om minst 10 mm och en radiell frigång om minst 6 mm.
FAKTA Kort om organisationerna

Organisationerna GVK (AB Svensk Våtrumskontroll), BKR (Byggkeramikrådet) och Säker Vatten arbetar allihop för att minska vattenskadorna genom branschregler och utbildning av golvläggare, plattsättare och VVS-montörer.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Projektering Renoveringar Vatten och avlopp Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om organisationerna

Organisationerna GVK (AB Svensk Våtrumskontroll), BKR (Byggkeramikrådet) och Säker Vatten arbetar allihop för att minska vattenskadorna genom branschregler och utbildning av golvläggare, plattsättare och VVS-montörer.

Fördjupningsmaterial