Varan har lagts till i varukorgen

Är livscykelanalys det nya svarta i byggbranschen?

Hållbarhet 6 dec 2019
snaret-lca-webb
I senaste Snåret medverkar Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB och Birgit Brunklaus, RISE Miljösystemanalys. Programledare Viktor Ginner. Foto: Svensk Byggtjänst
En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. Bland de stora byggföretagen har metoden blivit självklar. Är det dags för resten av byggbranschen att ta vid?

Byggbranschen och det svenska fastighetsbeståndet läcker hållbarhet. Det är ett av Johan Nuders huvudbudskap när han möter den svenska byggsektorn på informationsturnéer landet runt. Han ser en stor potential för de mindre företag som är tidiga med att arbeta med ett cirkulärt tänk:

– När jag möter branschen brukar jag fråga om de tror att hållbarhetskraven kommer att öka eller minska och det brukar få de flesta att tänka till.

En femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från byggsektorn och ansvaret är inte bara storföretagens:

– De stora byggföretagen har redan kommit långt i hållbarhetsarbetet, men det är inte bara de som bygger Sverige. 85 procent av företagen inom byggsektorn har färre än fem anställda och de har inte marginal att ha hållbarhetschefer. Så länge inte marknaden kräver hållbara lösningar så kommer de att fortsätta köra i invanda hjulspår.

Kom igång med LCA

Vår programledare Viktor Ginner möter även Birgit Brunklaus som är miljö- och social hållbarhetsexpert inom RISE Miljösystemanalys där hon bland annat arbetar med företag och deras strategiarbete när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. I Snåret håller hon med om att det krävs ett kunskapslyft för hela branschen.

Hon efterlyser enklare och mer lätthanterliga livscykelanalyser, men har även konkreta tips på hur de som ännu inte påbörjat arbetet med livscykelanalyser kan göra för att komma igång.

– De enskilda företagen kan få mycket stöd för att inleda arbetet med livscykelanalyser. Man kan hitta stöd både i partnerskap, utbildningar och öppna källor. Var inte rädd för LCA - den kan vara kul att göra och ge mycket kunskap som man kan ha nytta av i framtida projekt, inte minst för miljöinvesteringar och materialbesparingar.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Snåret
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter