Varan har lagts till i varukorgen
AMA AF ska uppdateras
AMA 3 dec 2019
Utredare samlade vid Tändstickspalatset på kickoff för AMA AF 21
Utredarna som ska ta fram AMA AF 21 samlade vid kickoff. Foto: Manfred Otterheim
Nu har arbetet med att uppdatera AMA AF 12 startat. Planen är att AMA AF 21 ska komma ut samtidigt som BKK ger ut sina nya allmänna bestämmelser.

Byggandets Kontraktskommitté, BKK, håller sedan en tid tillbaka på att göra en översyn av de allmänna bestämmelserna för utförande- respektive totalentreprenader, AB 04 och ABT 06. Eftersom AMA AF, administrativa föreskrifter, baseras på dessa båda standardavtal har det blivit nödvändigt med en översyn även för AMA AF 12.

I förra veckan hölls det en kickoff för utredargruppen som ska uppdatera AMA AF 12 till kommande AMA AF 21. Målsättningen är att man ska vara klar samtidigt som BKK och att alla tre skrifterna ska gå att använda direkt i praktiken.

Arbetet med att ta fram den nya AMA AF leds av Svensk Byggtjänst men kapitelutredarna är representanter från branschen och mer än hälften av utredarna är nya ansikten sedan förra revideringen 2012.

Flera förändringar

Eftersom hela strukturen i AB 04 och ABT 06 förväntas bli omarbetad spår Svensk Byggtjänsts huvudutredare Kenneth Carlgren även stora förändringar i AMA AF.

– Kodstrukturen i sig kommer sannolikt att göras om i grunden. Det innebär att det kanske inte blir en AFA, AFB, AFC utan det kanske blir en helt annan struktur som är mer tilltalande och lättillgänglig. Det är inte avgjort än men tankarna går åt det hållet, säger han.

Nytt för den här utgåvan är att även AMA AF fått en egen referensgrupp med branschfolk knuten till sig. Något de tekniska utgåvorna av AMA har sedan tidigare.

– Vi kommer att ha möte med dem i nära anslutning till de möten vi har med utredarna. Det är viktigt med en så bred förankring som möjligt av texterna, säger Kenneth Carlgren.

Viktig remiss

Nästa steg blir nu att sätta igång med det praktiska arbetet.

– Vi startar officiellt med arbetet den 23 januari 2020. Förhoppningsvis har jag fått en bra struktur över vad BKK gjort inför det mötet som jag kan presentera för gruppen. Under våren kommer vi sedan ha ett möte när vi får reda på när remissen från BKK kommer. Förhoppningsvis får vi ta del av den först av alla för att kunna ta ställning till. Den är planerad att komma i april men skulle den bli förskjuten ytterligare ett par månader kommer vi ha ett möte i slutet av maj där vi tar ställning till om vi behöver pausa projektet i väntan på BKK, säger Kenneth Carlgren.

FAKTA Utredare AMA AF 21

Fredrik Mejhert, Installatörsföretagen
Bo Linander, Advokatbyrån Hellgren Linander KB
Mikael Lindberg, Advokatbyrån Hellgren Linander KB
David Sundgren, SISAB
Oscar Wackling, Foyen Advokatfirma
Bo Samuelsson, konsult
Mats Werner, AB MJW Konsult
Jan Johansson, Skanska Sverige AB
Anders Bengtsson, Trafikverket
Micael Palmqvist, Infranord AB
Gösta Gustafsson, Beställarstöd Gösta Gustafsson AB
Tomas Thulin, Thulin Projektledning AB
Helena Lennartsson, Byggherrarna
Olof Johnson, Serneke
Erik Lindtorp, Sveriges Byggindustrier

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Utredare AMA AF 21

Fredrik Mejhert, Installatörsföretagen
Bo Linander, Advokatbyrån Hellgren Linander KB
Mikael Lindberg, Advokatbyrån Hellgren Linander KB
David Sundgren, SISAB
Oscar Wackling, Foyen Advokatfirma
Bo Samuelsson, konsult
Mats Werner, AB MJW Konsult
Jan Johansson, Skanska Sverige AB
Anders Bengtsson, Trafikverket
Micael Palmqvist, Infranord AB
Gösta Gustafsson, Beställarstöd Gösta Gustafsson AB
Tomas Thulin, Thulin Projektledning AB
Helena Lennartsson, Byggherrarna
Olof Johnson, Serneke
Erik Lindtorp, Sveriges Byggindustrier